Solen sänker sig över havsisen i norra Kanada. Istäcket i Arktis fortsätter att minska år efter år.
Solen sänker sig över havsisen i norra Kanada. Istäcket i Arktis fortsätter att minska år efter år.

Ovanligt varmt vinterväder i Arktis

Sverige och mycket av övriga Europa har just nu bistert vinterväder. Samtidigt har det varit ovanligt höga temperaturer i Arktis den senaste tiden – och havsisen är nere på en av sina lägsta nivåer hittills.

ANNONS
|

Det framgår av statistik från National Snow and Ice Data Center i USA.

Temperaturerna i januari över den arktiska oceanen låg cirka tre grader eller mer över genomsnittet.

Den största avvikelsen uppmättes i Karahavet och Barents hav vid Svalbard där temperaturen var drygt nio grader över genomsnittet.

Mildvädret har fortsatt nu i februari. Vid Grönlands nordspets har man till och med noterat flera plusgrader vid några tillfällen, vilket är cirka 30 grader över normaltemperaturen.

- För att vara Arktis är det exceptionellt höga temperaturer, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.

ANNONS

Krympande havsis

Havsisen täckte i januari 13,06 miljoner kvadratkilometer, vilket var 1,36 miljoner kvadratkilometer under genomsnittet för basperioden 1981-2010 och 110000 kvadratkilometer under januarigenomsnittet för 2017 – vilket i sin tur var den lägsta utbredningen som dittills uppmätts för månaden.

Det är framför allt i Karahavet och Berings hav som isen har tagit stryk.

Även i Antarktis, där sommar nu råder, är isen nere på mycket låga nivåer. Under januari var utbredningen den näst lägsta som uppmätts.

Stora kontraster

I kontrast till detta har vintervädret i Europa varit relativt hårt på sista tiden, och i Sibirien låg temperaturerna cirka fyra grader under genomsnittet i januari. Nordamerika hade en rejäl köldknäpp tidigare den här vintern.

De ovanliga kontrasterna har fått vissa att tala om upp- och nervända världen. Frågan är vad det är som händer.

- Luftmassorna sitter annorlunda än vad de brukar göra, säger Rummukainen.

Vissa klimatmodeller har antytt att sådana här svängningar kan bli vanligare i takt med klimatuppvärmningen.

- Fast man kan inte vara helt säker på att så är fallet just nu. För att kunna säga något säkert behöver vi fler datapunkter, säger Rummukainen.

ANNONS
TT

Fakta: Global uppvärmning

Sedan slutet av 1800-talet har genomsnittstemperaturen på jorden stigit med ungefär en grad Celsius. Merparten av denna ökning har ägt rum de senaste 35 åren, från 1980-talets början och framåt.

Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är uppvärmningen med stor sannolikhet en effekt av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser, i första hand koldioxid.

Effekterna av uppvärmningen har märkts framför allt i Arktis där temperaturstegringen har varit klart högre än för jorden i allmänhet, cirka tre grader Celsius.

Källa: IPCC

ANNONS