Nytt beslut om terrorhotnivå av Säpo

Vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen meddelade Säpochefen Charlotte von Essen på söndagen att Säkerhetspolisen har fattat ett nytt beslut gällande terrorhotnivån i Sverige.
– Jag har i dag fattat ett beslut om ny terrorhotnivå, säger hon.

ANNONS
|

Nivån på en femgradig skala har en tid legat på en fyra. Säpos nya beslut är att nivån ska ligga kvar på den nivån, det vill säga en fyra.

– Jag har i dag fattat ett nytt beslut om terrorhotnivån. Beslutet innebär att den fortsatt ska ligga på en hög nivå, det vill säga en fyra på en femgradig skala, säger Charlotte von Essen.

Säpochefen motiverar beslutet ytterligare.

– Beslutet grundar sig på en samlad bedömning. Framför allt utifrån NCT:s helårsbedömning, det vill säga Nationellt centrum för terrorhotbedömning, och arbetet från säkerhetspolisens kontraterrorverksamhet. Inför beslutet har jag också samrått med chefen för Must och generaldirektören för FRA, säger hon.

ANNONS

Högt terrorhot mot Sverige

Enligt Charlotte von Essen ställer de sig bakom beslutet.

– Bedömningen är att vi fortfarande befinner oss i ett försämrat läge. Det föreligger ett högt terrorhot mot Sverige, säger hon.

Bilden av Sverige, som utmålas som ett islamfientligt land, har starkt bidragit till de ökade terrorhoten från våldsbejakande islamism, konstaterar Säpochefen.

– Sverige ses fortsatt som ett prioriterat mål bland våldsbejakande islamister. Vi ser att hoten både kommer från ensamagerande, men också från grupper som kan styras från aktörer i utlandet, säger Charlotte von Essen.

Konflikten i Mellanöstern polariserar även i Sverige

Säpochefen lyfte också att det sedan den senaste terrorhotnivåhöjningen i augusti har inträffat ett tragiskt terrordåd med dödlig utgång mot två svenskar i Bryssel, samt att utvecklingen i Mellanöstern är oroande.

– Konflikten i Mellanöstern är väldigt polariserande, även i Sverige, säger Charlotte von Essen.

Hon tillägger:

– Sammantaget är situationen sådan att terrorhotnivån bedöms vara fortsatt hög.

LÄS MER:EU om terrorn: "Hotet är på riktigt"

LÄS MER:Säpo: Säkerhetsläget har försämrats

LÄS MER:Här anländer kungen till rikskonferensen i Sälen

ANNONS