Neonatalavdelningen i Huddinge ska under sommaren ha varit ständigt överbelagd och personal tvingas jobba över 17 timmar i sträck.
Neonatalavdelningen i Huddinge ska under sommaren ha varit ständigt överbelagd och personal tvingas jobba över 17 timmar i sträck. Bild: Maja Suslin/TT

Nyföddas hälsa hotas när personal går på knäna

Överbeläggning och personalbrist på neonatalavdelningen på Huddinge sjukhus riskerar enligt Vårdförbundet nyfödda barns säkerhet. Flera i personalen tvingas jobba över 17 timmar i sträck och en del har uppgetts komma till jobbet gråtande av utmattning.

ANNONS

Personal vid neonatalavdelningen i Huddinge vittnar om att nyfödda barn kommer in i strid ström till avdelningen, utan att det finns något stopp. Avdelningen ska under sommaren ha varit ständigt överbelagd. Personal som blivit inbeordrade på morgonpass efter att ha jobbat kvällen innan har börjat gråta innan passet ens startat, utan att någon åtgärd tagits.

Både Vårdförbundet och Kommunal har tagit emot informationen från deras medlemmar. Fackförbunden delar uppfattningen om arbetsmiljöproblemen och menar att det är ett reellt hot mot patientsäkerheten.

-Det är väldigt små marginaler för att något ska gå fel med dessa för tidigt födda barn, säger Gunilla George, avdelningsordförande vid Vårdförbundet.

ANNONS

Neonatalavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge är en avdelning som tar emot sjuka nyfödda barn och barn som är för tidigt födda. Det är en verksamhet som kräver spetskompetens hos personalen och där ett felsteg kan betyda skillnaden mellan liv och död. George poängterar att risken att göra fel ökar påtagligt efter en lång arbetstid med hård arbetsbörda.

-Risken ökar ju för att man gör ett fel. Då marginalerna är så små, så kan felen bli ödesdigra för en familj, säger hon.

Lägre bemanning

Avdelningen har under sommaren dragit ner på bemanningen för att klara semesterperioden, vilket har fått personalen att vädja om hjälp från facket. Personalen menar att det bara är en tidsfråga innan de går in i väggen eller ett barn blir allvarligt skadat. Under vecka 29 jobbade fler än en tredjedel av sjuksköterskorna dubbla pass.

-Förutom att personalen inte hinner äta lunch eller gå på toaletten så känner våra sjuksköterskor en enorm etisk stress över att man är ett legitimeringsyrke, och upplever att arbetsgivaren inte ger förutsättning för god och säker vård. Barnen kommer ju när de kommer, det är dygnet runt, när som helst, säger Mira Nyberg, tjänstledig från neonatalavdelningen i Huddinge och nu förtroendevald inom Vårdförbundet.

Hon säger att det inte är ovanligt att personalen jobbar två pass efter varandra, eller ett dagspass för att sedan gå hem och försöka sova någon timme innan de sedan jobbar ett nattpass.

ANNONS

Risk för patienter

Mira Nyberg säger att neonatalavdelningen, enligt nyckeltal, ska ha minst fem sjuksköterskor på plats, men att de under sommaren får klara sig med fyra.

-Det räcker inte, inte när man har så här sjuka barn, säger hon.

Enhetschefen för neonatalavdelningen, Elinor Ihre, bekräftar i ett mejl till TT att det är färre antal personal på plats och det därmed blir svårare att lösa bemanningen vid toppar med många patienter och vid sjukfrånvaro.

Hon skriver att de har dragit ner på antalet vårdplatser för att inte vårdtyngden och arbetsbördan ska bli för hög, men samtidigt kunna möta behovet av avancerad neonatalvård i Stockholm.

"Detta medför att de sjuksköterskor och undersköterskor som är i tjänst behöver hjälpas åt att lösa bemanningen", skriver Ihre, och bekräftar att det förekommer att både sjuksköterskor och undersköterskor arbetar dubbla arbetspass.

För låg bemanning

Enligt Vårdförbundet ligger problemet i att man gått in i en semesterplanering med en grundbemanning som varit på gränsen eller till och med för låg. Vid en arbetstopp med mycket patienter eller om någon ur personalen blir sjuk uppstår ett extremt ansträngt läge på avdelningen.

Sedan facket kopplades in har en handlingsplan upprättats mellan sjukhuset och Vårdförbundet. Den säger att det ska ske en återkoppling mellan varje pass om hur läget varit och att arbetsbeordringar enbart ska gå genom cheferna för att de skulle ha koll på hur mycket personalen jobbar.

ANNONS

-Det betyder i och för sig inte att det inte kommer att bli dubbla eller trippla pass framöver. Det kan ju förstås hända att det finns en lucka man måste täppa, säger Gunilla George.

Troy Enekvist/TT

ANNONS