Forskare söker sig bort redan nu, enligt SUHF som vill se ett permanent undantag i utlänningslagen för gruppen. Arkivbild.
Forskare söker sig bort redan nu, enligt SUHF som vill se ett permanent undantag i utlänningslagen för gruppen. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Nya krav på undantag för utländska forskare

Liberalerna vill se ett undantag för utländska doktorander och forskare i den nyligen skärpta utlänningslagen.
Samma krav framförs av lärosätena, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund.

ANNONS
|

När den nya utlänningslagen klubbades i somras stod Liberalerna bakom åtstramningarna i form av försörjningskrav och krav på långa anställningsförhållanden för permanent uppehållstillstånd.

Men nu har partiet backat vad gäller gruppen utländska forskare, mot vilka de nya kraven slår "orimligt hårt".

Partiet har därför begärt att riksdagens socialförsäkringsutskott ska uppmana regeringen att återkomma med förslag om att införa ett undantag för doktorander och forskare vad gäller uppehållstillstånd.

– Det här är personer som bidrar till Sverige, till vårt välstånd och vår tillväxt. Vi vill ju vara en forskningsnation i världsklass och vill vi vara det framöver måste detta åtgärdas, säger Maria Nilsson, L:s talesperson i högskole- och forskningsfrågor.

ANNONS

Nämns inte

Tidigare har fackförbundet Sulf kritiserat skärpningen i utlänningslagen. På onsdagen lämnade också Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en skrivelse till fyra av regeringens ministrar med krav på undantagsbestämmelser.

SUHF förklarar att den nya lagskrivningen inte tar någon hänsyn till att forskare i allmänhet har tidsbegränsade anställningar. "Att lagstiftaren totalt har förbisett lagändringens effekt på Sveriges doktorander och forskare tydliggörs genom att propositionen  . . . inte nämner doktorander överhuvudtaget", skriver SUHF till statsråden Morgan Johansson (S), Matilda Ernkrans (S), Ibrahim Baylan (S) och Magdalena Andersson (S).

Söker sig bort

Lärosätena kontaktas nu av oroliga doktorander och forskare som räknat med permanent uppehållstillstånd. "Vår mest kompetenta arbetskraft, som verkligen behövs i Sverige, är nu stressade, oroliga och förvirrade och i många fall söker de sig bort redan nu", skriver SUHF.

Liberalernas Maria Nilsson tillstår att konsekvenserna borde ha förutsetts.

– Jag kan inte hitta någon annan förklaring. Jag vill inte recensera migrationskommitténs arbete, utan kan bara se att för den här gruppen (forskare, reds anm) slår förändringarna väldigt olyckligt, säger Maria Nilsson.

Integrationsminister Morgan Johansson anser att ansvaret är i grunden arbetsgivarens.

"Forskare och doktorander måste uppfylla de krav som ställs för permanent uppehållstillstånd, precis som alla andra som omfattas av reglerna. Om man vill att en doktorand ska kunna få permanent uppehållstillstånd, så får man anställa honom eller henne på 18 månader hädanefter", skriver han i en kommentar till TT.

ANNONS

Fakta: Utlänningslagen

De nya reglerna som infördes i utlänningslagen den 20 juli ersatte den tillfälliga lagen som har begränsat möjligheten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande och deras anhöriga sedan 2016.

Ändringarna i utlänningslagen är dock mer omfattande än vad den tillfälliga lagen var, och påverkar nästan alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat gäller krav på minst 18 månaders anställningskontrakt för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas.

Mellan den äldre versionen och den nya finns inga övergångsregler. Det innebär att alla beslut som fattas 20 juli eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Källor: Regeringen, Migrationsverket

ANNONS