Nya flygfoton över brandhärjade skogar

Askgrå hyggen. Rostfärgad, bränd skog – och på sina håll fläckar av grönt som lågorna hoppade över. Nu publiceras Lantmäteriets färska flygfoton över de områden som drabbades värst av sommarens skogsbränder.

ANNONS
|

Det har gått en månad sedan de omfattande skogsbränderna rasade som värst. Nu, när svensk och utländsk räddningspersonal är tillbaka i vardagen, återstår det omfattande arbetet att kartlägga skadornas omfattning. Till hjälp finns nu alltså nytagna flygbilder över de hårdast drabbade områdena i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

– Vis av erfarenhet, efter branden i Västmanland, vet vi ju att det finns ett stort behov av att se brändernas utsträckning tydligt uppifrån. Skogsbränder har ju väldigt irrationella förlopp. De hoppar över vissa områden som blir kvar helt oskadade, säger Lantmäteriets flygfotoansvarige Mikael Henriksson.

Service till skogsägare

Inte minst skogsägare behöver denna överblick.

– Vi ser flygfotona som en viktig service till drabbade markägare, skogsbolag och myndigheter. Under pågående brand publicerades satellitbilder men flygfotona ger en mycket mer detaljerad bild av hur bränderna härjat, säger Svante Larsson som är projektledare och samordningsansvarig för arbetet efter bränderna vid Skogsstyrelsen.

ANNONS

Att inspektera från marken skulle vara både tidsödande och farligt.

– Drabbade skogsägare avråds från att ge sig ut, eftersom det finns risk för glödbränder och att brända träd blåser omkull, säger Svante Larsson

Kompensation

Flygfotona är också viktiga underlag i Skogsstyrelsens arbete med att föreslå hur drabbade skogsägare ska kompenseras.

– Vi har ju fått 110 miljoner kronor att fördela som stöd. Det finns bland annat ett starkt önskemål om att en hel del pengar ska gå till upprustning av vägar, så att man kommer åt brandskadat virke. Det har också påbörjats diskussioner om att avsätta vissa brunna skogsområden till naturreservat. Bränderna har ju en viktig ekologisk funktion, säger Svante Larsson.

ANNONS