Nu talar Morgan Johansson (S) ut om hustruns dataintrång: ”Lögner sprids”

De har kallats ”Toppolitikern” och ”Säpo-kvinnan” i media.
Nu träder Morgan Johansson (S) och hans hustru Emelie Johansson, som är åtalad för dataintrång hos Säkerhetspolisen, fram och berättar sin version av vad som hänt.
– Lögner kan inte få stå oemotsagda, säger ex-justitieministern.