Närmare 900 kopplas till kriminella gäng i Göteborg

Uppemot 900 personer är kopplade till kriminella nätverk i Göteborg, varav hälften i nordost, visar GP:s kartläggning. Men den hårda kärnan består av betydligt färre personer, enligt polisen. I Sverige handlar det totalt om tusentals personer som gör att polisen inte hinner utreda andra brott.