Stadshuset i Stockholm. Men alla gillar inte huvudstaden. Arkivbild.
Stadshuset i Stockholm. Men alla gillar inte huvudstaden. Arkivbild.

Misstänksamhet mot Stockholm ökar

Nej, jag skulle absolut inte kunna tänka mig att flytta till huvudstaden. Så svarar nästan fyra av tio icke-stockholmare i en undersökning som dessutom visar att många upplever att motsättningarna ökar mellan Stockholm och övriga landet.

ANNONS
|

- Det oroar mig: Att hela fyrtio procent tycker att motsättningar ökat de senaste tio åren, och bara sju procent tycker motsatsen. Men glädjande är att människor har ett rätt konstruktivt förhållningssätt till hur den här klyftan ändå ska slutas, säger Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert vid Stockholms handelskammare som står bakom undersökningen.

Torehammar noterar att många pekar på infrastrukturens förmåga att bygga ihop landet, både mentalt och fysiskt, och att den grundläggande samhällservicen har samma funktion.

ANNONS

Unga positiva

Och många skulle ändå kunna tänka sig att bo en längre period i Stockholm, framför allt bland de yngre: 41 procent i åldersgruppen 18–29 år.

Drygt 2000 personer, alla utanför Stockholms län, har svarat på undersökningens frågor om hur de ser på huvudstaden. Det visar sig att den negativa inställningen till Stockholm ökar med stigande avstånd. Mest negativa är norrbottningarna, medan de som bor i angränsande län har en mer positiv bild av huvudstaden.

Viktigt samspel

Fredrik Torehammar konstaterar att synen på förhållandet mellan stad och land i stor utsträckning avgörs av hur det går för den egna hembygden. Om exempelvis arbetsmarknaden och den offentliga servicen fungerar bra, då är folk ganska nöjda med samspelet.

- Sverige är av tradition ett land där vi har många av stora företag som bygger hela sin verksamhet på å ena sidan dynamiken i storstäderna, å den andra sidan humankapitalet och naturtillgångarna som finns på landet. Det är naturligtvis viktigt att det där samspelet funkar.

TT

Fakta: Synen på Stockholm, län för län

Norrbotten 2,38

Västerbotten 2,59

Västernorrland 2,42

Jämtland 2,43

Gävleborg 2,69

Dalarna 2,56

Värmland 2,53

Örebro 2,83

Västmanland 2,96

Uppsala 2,85

Södermanland 2,81

Östergötland 2,79

Västra Götaland 2,72

Jönköping 2,80

Kalmar 2,46

Gotland 2,70

Kronoberg 2,59

Halland 2,75

Skåne 2,70

Blekinge 2,85

Resultaten från tolv av frågorna om synen på Stockholm har vägts samman till ett index, graderat från 1 till 5. Sammantaget ligger detta index på 2,69, vilket är ett negativt värde (under 3).

Undersökningen genomfördes under perioden 13–25 oktober i fjol bland 2067 svenskar om deras syn på Stockholm, de egna hemtrakterna och om samspelet mellan Stockholm och övriga landet.

Källa: Rapporten "Bilden av Stockholm" av Stockholms handelskammare och analysföretaget Argument AB

Fakta: Citat från undersökningen

"Det finns en del snobbism i Stockholm som inte är särskilt attraktiv."

(Man från Västra Götalandsregionen)

"Det bästa med Stockholm är att jag slipper bo där."

(Kvinna från Uppsala län)

"Alla människor rusar som tokiga, takten är alldeles för uppskruvad."

(Man från Hallands län)

ANNONS