Misstankarna: Arbogakvinnan försökte få sin make dödad i över ett år

ANNONS
|

Morgonen den åttonde augusti 2015 hittades en man i 40-årsåldern död i sjön Hjälmaren vid Arbogakvinnans föräldrars sommarstuga i Arboga.

Polisen trodde att det hela var en drunkningsolycka och det inleddes ingen förundersökning om brott.

Några veckor senare vände sig Arbogakvinnan till ett försäkringsbolag och gjorde en anmälan om att få ersättning på 267 000 kr ur en Tjänstegrupplivförsäkring.

Men i anmälan ska kvinnan ha ljugit. En fråga löd: "Finns det anledning att anta att dödsfallet orsakats av annan person?”.

Arbogakvinnans svar: "Nej!".

Honåtalats nu för grovt bedrägeri för lögnen.

LÄS MER: Arbogakvinnan häktas för mord på maken

LÄS MER: Uppgifter: Dottern gav maken en spruta som gjorde honom sjuk

ANNONS

Kiselalgerna avslöjade mordet

Kvinnan har också åtalats för mordet på sin make. Åklagaren skriver att hon "ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan eller andra" har dränkt sin man. I andra hand ska kvinnan, enligt åklagaren,"anstiftat eller främjat dessa gärningar genom att planera gärningen". Hon ska också ha sett till att hennes make var på platsen "där han skulle mördas och uppmana och förmå annan eller andra att utföra brottet".

I stämningsansökan står det att det under den utvidgande rättsmedicinska undersökningen, efter gravöppningen, framkom uppgifter som talar emot att mannen drunknat i Hjälmaren. Det är något som heter kiselalger som visar detta.

– Det finns olika mycket kiselalger i olika vatten. Man har gjort olika mätningar av vattnet i Hjälmaren och kommit fram till att det är ett kiselalgsrikt vatten och då borde han ha haft betydligt fler kiselalger i lungorna än han hade om han hade drunknat i det vattnet. Det talar emot att han har drunknat i vattnet i Hjälmaren, säger kammaråklagare Jessica Wenna.

Var drunknade han?

– Han har drunknat i annat vatten och vi kommer under rättegången att presentera olika scenarion.

Arbogakvinnan ljög för flera personer om hur maken dog. En version var att han dött av en överdos, en annan att han dog av hjärtfel på sitt arbete och en tredje av hjärtstopp hos en anhörig.

ANNONS

Tre personer har tidigare varit anhållna, och en av dem häktade misstänkta för inblandning i mordet på maken. Men det är bara Arbogakvinnan som åtalas.

– Det kan mycket väl ha varit så att det var fler gärningsmän vid det här tillfället men det är inget som vi i nuläget har bevisning om, säger Jessica Wenna.

Är misstankarna mot de tre tidigare misstänkta avskrivna?

– Det finns fortfarande misstankar mot mannen i 25-årsåldern. Vi har vissa kvarstående utredningsåtgärder i den biten som vi avvaktar. Vi ska hämta in uppgift från ett annat land och det tar ju en viss tid och i väntan på att dessa utförs så är han och de andra två som tidigare var anhållna misstänkta.

Kan Arbogakvinnan ha utfört brottet själv?

– Eftersom vi inte kan säga exakt vad som hänt så kan vi inte utesluta att hon gjort det här ensam, säger Jessica Wenna.

Åkte till brottsplatsen med kvinnan

Åklagaren berättar att maken åkte till sommarstugan tillsammans med Arbogakvinnan.

– Vi vet inte riktigt vad som föregick den här resan ut till sommarstugan, säger Jessica Wenna.

Var det frivilligt?

– Ja, jag tror nog att det förmodligen var frivilligt. Från början i alla fall.

Hon säger att inget framkommit om att han ska ha varit påverkad av något:

ANNONS

– Vi har gjort en mängd analyser och inte fått fram att han skulle vara förgiftad på något sätt. Det kan inte utesluta att det har förekommit något som på något vis har sänkt hans medvetandegrad men det är inget som vi har funnit när vi undersökt kroppen, säger Jessica Wenna.

Förfalskade underskrifter

Kvinnan åtalas även för försök till grovt bedrägeri genom brukande av falsk urkund.

Det sistnämndarör den livförsäkring som kvinnan tecknade för sin make. Ansökan skickades in elektroniskt och kvinnan angav då sin mans namn. "Försäkringen gäller inte för dödsfall som orsakats av att den försäkrade utfört eller medverkat till brottslig handling, som enligt svensk lag kunnat leda till fängelse", framgår i stämningsansökan. Bara några få dagar efter, anmärkningsvärt tidigt enligt försäkringsbolaget, att maken dött försökte kvinnan få försäkringsbolaget att betala ut två miljoner kronor.

Men åklagaren anser att kvinnan vilselett försäkringsbolaget:"Vilseledandet har bestått i att (kvinnan) gjort en anmälan om dödsfallet till IF under åberopande av den förfalskade livförsäkringen och att hon begärt ersättning för dödsfall som hon själv har orsakat".

Arbogakvinnan åtalas även för stämpling till mord, alternativt grov misshandel. Enligt åklagaren har hon försökt att få tre personer att döda maken, och i det ena fallet kan det även ha rört sig om att misshandla mannen grovt.

ANNONS

De tre personerna som Arbogakvinnan vänt sig till är alla anhöriga till henne. Och Arbogakvinnan ska ha begått brotten vid flera olika tillfällen mellan våren 2014 och sommaren 2015, enligt åklagaren.

LÄS MER: Dottern misstänks för mord på sin make

Hotade förhörsledare

Kvinnan åtalas även förurkundsförfalskning.

Efter makens död ska kvinnan ha gjort en bouppteckning. Som förrättningsmän i bouppteckningen förfalskade hon två namnteckningar. De två männen säger själva att det inte är de som skrivit på och påstår också att de inte har gett sitt samtycke att skriva deras namn på bouppteckningen.

Kvinnan nekar även till dettabrott.

Dessutom åtalas hon för givande av muta. Kvinnan satt inledningsvis på häktet i Uppsala. Hon hade då restriktioner som innebar att hon inte fick skicka eller ta emot "försändelser". Men under denna period misstänks hon för att, vi två tillfällen, ha sagt till en kriminalvårdare att denne ska få 5000 kronor om denne skickade ett brev åt henne - utan att det granskades.

Ytterligare en åtalspunkt mot kvinnanrör hot mot tjänsteman. Åklagaren skriver i stämningsansökan att brottet begicks under ett förhör på polishuset i Karlstad med kvinnan. Då ska hon ha sagt att hon skulle misshandla eller låta misshandla de två förhörsledarna. I ett förundersökningsprotokoll framgår det att kvinnan sagt följande:"Jag hoppas att sjukhuset har köpt in extra rullstolar för det är många som kommer få sina knäskålar sönderslagna efter det här, alla som skadar mig, råkar ut för någonting, alla som är elaka mot mig, de har råkat ut för någonting".

ANNONS

Hoten har fångats på band och detta kommer att spelas upp under rättegången.

- Jag är inte en person som hotar, säger kvinnan själv och nekar till brott.

GP söker de åtalades advokater

LÄS MER: Leif GW Persson om Arbogakvinnan: “Ovanlig mördare”

LÄS MER: Misstankarna: Arbogakvinnan gav pojkvännen mordvapnet

ANNONS