Hur många i Sverige lever egentligen under hedersrelaterat förtryck och våld? Ingen vet med säkerhet. Arkivbild.
Hur många i Sverige lever egentligen under hedersrelaterat förtryck och våld? Ingen vet med säkerhet. Arkivbild.

Misslyckat försök att mäta hedersförtryck

Regeringen ville veta hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är och gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda. Drygt två år senare kommer rapporten. Men utan svar på frågan.

ANNONS
|

Sara Mohammad är grundare av riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Hon säger att hennes organisation inte är i så stort behov av siffror, GAPF vet hur verkligheten ser ut.

- Däremot, för att regeringen ska sätta in resurser och åtgärder och för att de politiska partierna ska ta frågan på allvar, behövs siffror, säger Sara Mohammad.

ANNONS

För två år sedan, 2017, fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Man skulle även redovisa hur vanligt det är med barnäktenskap och tvångsäktenskap

Men Socialstyrelsen konstaterar nu att uppdraget "inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport".

De uppgifter som finns om hedersrelaterat våld kan inte läggas till grund för en säker beskrivning av omfattningen nationellt, enligt myndigheten.

Mäts olika

Exempelvis har ytterst få kommuner kartlagt hedersförtryck och våld. Även myndigheter man vänt sig till har haft mycket begränsad information om omfattningen.

"Hedersrelaterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med olika mätmetoder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara", skriver Socialstyrelsen.

Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson, är kritisk till att den slutsatsen presenteras först nu.

- Det är väldigt beklagligt att kartläggningen uteblir och det är märkligt att vi får det här svaret efter två års tid. Man tycker ju att ett sådant svar hade kunnat komma tidigare, säger han.

Enligt GAPF ökar problemet med hedersförtryck och våld.

ANNONS

- Siffrorna har ökat gigantiskt hos oss och andra organisationer som vi samarbetar med, men också grovheten i våldet. Sättet man skadar och dödar på har blivit mycket tydligare, att det här handlar om min heder, säger Sara Mohammad.

Förtroendet raseras

Flera undersökningar gör gällande att hedersförtrycket är utbrett. I fjol visade en kartläggning som genomfördes bland niondeklassare i landets tre största städer att mellan 7 och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck.

För att kunna uttala sig om hedersrelaterat förtryck och våld på nationell nivå behövs enligt Socialstyrelsen en nationell befolkningsundersökning i kombination med datainsamling från flera andra källor. Det lär dröja.

Johan Forsell (M) varnar för konsekvenserna.

- Som jag ser det har vi växande problem i Sverige kring hedersbrottslighet. Det här riskerar att innebära att det blir svårare att genomföra nödvändig lagstiftning, säger han.

ANNONS

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) kommenterar den uteblivna kartläggningen skriftligt:

"Det är olyckligt att det inte har gått att få fram hur stor omfattningen av problemet är på nationell nivå. Det är viktigt med kunskap om hur utsattheten ser ut för att kunna förbättra samhällets stöd. Samtidigt råder ingen tvekan om att det finns stora problem", skriver hon.

TT

Fakta: Omfattning

Ingen vet hur utbrett hedersrelaterat förtryck och våld är.

Flera undersökningar har dock gjorts.

2009 uppgav Ungdomsstyrelsen att 70000 unga inte fick välja vem de gifter sig med.

2014 bedömdes i en statlig utredning att 100000 killar och tjejer under 25 år lever under hedersförtryck.

Enligt forskning vid Stockholms universitet lever var tredje elev med utländsk bakgrund under hedersrelaterade normer.

Samtidigt ökar samtalen till den nationella stödtelefonen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är också tydligt att hedersvåldet fortsätter att skörda offer. Enligt en tidigare granskning av Sveriges Radios program I lagens namn var 10 av de totalt 105 mord som begicks 2016 hedersmord. Sett till alla kvinnor som mördades 2016 var en tredjedel av de morden hedersrelaterade, sex av 18.

Fakta: Hederskultur

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter, och frihet, med hänvisning till familjens heder.

Särskilt viktig för familjens heder är de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet. Kvinnornas kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam. Kvinnorna är med andra ord bärare av männens och familjens heder.

Kontrollen sträcker sig från vardagliga former av begränsningar som exempelvis hur en tjej får klä sig, vem hon får umgås med och hur hon får röra sig, till stora livsfrågor som vem hon ska gifta sig med.

De som utmanar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas för att familjen ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i dödligt våld, så kallade hedersmord.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland, GAPF

ANNONS