Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Arkivbild.
Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Arkivbild. Bild: Malin Hoelstad / SvD / TT

Misshandel var mord: "HD sätter ned foten"

Mannens svåra misshandel av sambon bidrog till att hon dog, och därför måste han dömas för mord. Högsta domstolens vägledande dom om hur orsakssamband ska bedömas kan påverka liknande fall i framtiden.
– Det är väldigt glädjande att HD sätter ned foten, säger professor Mårten Schultz.

ANNONS

Högsta domstolen (HD) slår fast att mannen mördat sambon i Hudiksvall sommaren 2022, eftersom det är klarlagt att misshandeln bidrog till döden – även om en läkemedelsförgiftning också kan ha påverkat.

– För att någon ska kunna dömas för mord krävs ett orsakssamband mellan gärningen och döden. Det har tidigare funnits oklarheter i underrätterna kring vad det betyder, vad krävs för att någon ska anses ha orsakat en död?, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt som specialiserat sig på orsaksfrågor inom juridiken.

Framför allt har det funnits osäkerheter i situationer likt dödsmisshandeln i Hudiksvall, där flera möjliga faktorer kan ha påverkat vid döden.

ANNONS

Friad för mord

Hovrätten friade mannen för mord då det inte var ställt utom rimligt tvivel att misshandeln var dödsorsak, eftersom det även hittats höga halter antidepressiv medicin i hennes kropp. Den slutsatsen underkänns nu av Högsta domstolen, som dömer mannen till livstids fängelse för mord.

– Det räcker med att misshandeln har bidragit till döden för att den ska anses ha orsakat döden, och det behöver inte vara den viktigaste orsaken, säger Mårten Schultz om vad HD slår fast.

Han har sett fler andra exempel där personer tidigare friats med liknande, enligt Schultz märkliga motiveringar, och tror att HD:s vägledning kommer att leda till bättre domar framöver.

– Och det är möjligt att det kan medföra att några som tidigare skulle ha friats kommer att dömas, men jag ser ju inte framför mig någon flodvåg av fällande domar som konsekvens av detta.

Överlåt inte till experter

En annan sak han välkomnar är att HD i domen klargör att domstolar aldrig får överlåta till andra experter, exempelvis inom rättsmedicin, att bedöma om det finns ett orsakssamband eller inte.

– De har en superfin formulering: "ansvaret för bedömningen av om det finns ett rättsligt relevant orsakssamband ligger alltid på rätten”, säger han och fortsätter:

– Så läkarna kan säga vad de vill, men sedan måste det alltid till en rättslig utvärdering om det finns ett orsakssamband.

ANNONS

Fakta: Högsta domstolen

Högsta domstolen är den sista instansen av de allmänna domstolarna och har som huvuduppgift att skapa prejudikat, vägledande avgöranden, på främst straffrättens och civilrättens område.

Högsta domstolen prövar överklaganden av domar och beslut från hovrätterna, Mark- och miljööverdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

För att ett mål ska tas upp krävs prövningstillstånd. Det ges i huvudsak då målet kan få betydelse för hur andra domstolar ska döma i liknande mål.

Målet kan också prövas om det finns synnerliga skäl till det, som att det förekommit ett grovt fel i handläggningen av målet i hovrätten, som har påverkat utgången, eller att fel lag tillämpats.

Källa: Högsta domstolen

ANNONS