Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och talesperson i migrationsfrågor för M. Arkivbild.
Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och talesperson i migrationsfrågor för M. Arkivbild.

Migrationspolitiken delar M och KD

Sex av riksdagens åtta partier vill lätta på reglerna för anhöriginvandring. De vill också utreda om särskilt ömmande fall åter ska ges möjlighet till uppehållstillstånd. Helt fel, anser Moderaterna som beklagar att även Kristdemokraterna står bakom förslagen. SD är också emot.

ANNONS
|

- I det allvarliga läge vi har är det fel att öppna för mer anhöriginvandring, säger Maria Malmer Stenergard, ordförande i socialförsäkringsutskottet och talesperson för Moderaterna i migrationsfrågor.

En majoritet i socialförsäkringsutskottet säger ja till regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga lag om uppehållstillstånd som infördes 2016. Lagen, som var ett resultat av flyktingkrisen, innebar en övergång till tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta för att få ner antalet asylsökande.

ANNONS

Vill inte

Förlängningen i sig har M och Sverigedemokraterna inga problem med, egentligen. Det enda parti som inte vill förlänga och i stället återgå till mer generösa asylregler är Vänsterpartiet.

- Det var en bisarr tanke att lagen skulle få andra EU-länder att ta mer ansvar. Det har den inte gjort, säger Christina Höj Larsen (V).

Det M och SD vänder sig emot är de tillägg som regeringspartierna S och MP har kommit överens med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna om. Tilläggen består i att ge även alternativt skyddsbehövande, med tillfälliga uppehållstillstånd, möjlighet att ta hit den närmaste familjen. Ett annat är att den så kallade gymnasielagen, som ger ensamkommande unga som studerar en ny möjlighet att få stanna, förlängs i två år.

Regeringen, C och L är överens om att en utredning ska göras om migrationspolitiken, direktiven till den väntas inom kort. En av frågorna som ska utredas är en ny humanitär skyddsgrund för ömmande fall som annars inte skulle kunna få asyl. Kristdemokraterna stödjer, förutom punkten om familjeåterförening, även tanken på en ny humanitär skyddsgrund.

ANNONS

M kritiserar KD

- Ja, jag kan bara beklaga det, säger Maria Malmer Stenergard.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor har försvarat KD-linjen om att öppna för familjeåterförening och ny skyddsgrund för synnerligen ömmande skäl flera gånger tidigare, bland annat i samband med KD:s kommundagar i mars.

- När vi hade synnerligen ömmande skäl tidigare var det en liten men viktig ventil, att det gick att ta lite mer hänsyn, sade Busch Thor men poängterade att det inte handlade om många fall.

- De som försöker skrämmas med att det skulle leda till att tiotusentals asylsökande skulle få stanna har inte koll på hur den lagstiftningen fungerade.

Men Moderatledaren Ulf Kristersson anser att migrationspolitiken redan har börjat göras mer, och för, liberal. Han avser både förslaget om familjeåterförening och att en ny humanitär skyddsgrund ska utredas.

ANNONS

- Grundpremissen vara att Sverige inte går i en mer liberal riktning än andra EU-länder. Det är anmärkningsvärt att man inte, med 2015 års flyktingkris i minne, kan vara överens om det, säger Kristersson till TT.

TT

Fakta: Regeringens förslag

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i två år.

Lagen infördes sommaren 2016, för att minska antalet asylsökande.

Asylsökande som får ja ska ges tillfälliga uppehållstillstånd, som huvudregel.

Men alternativt skyddsbehövande, till exempel personer som flytt undan kriget i Syrien, föreslås få samma möjlighet till att ta hit anhöriga som personer med flyktingstatus.

Den så kallade gymnasielagen, som ger ensamkommande unga en ny chans till uppehållstillstånd, förlängs också, som en följd av den tillfälliga lagen förlängs.

Röstar riksdagen slutligen ja den 18 juni ska lagen börja gälla den 20 juli i år.

Källa: Regeringens proposition 2018/19:2018

ANNONS