Kungspytonormar exporteras i mycket stora mängder från Afrika till Asien.
Kungspytonormar exporteras i mycket stora mängder från Afrika till Asien.

Massiv artexport från Afrika till Asien

Handeln med arter mellan Afrika och Asien är enormt stor, enligt en ny rapport. Sedan 2006 har över 1,3 miljoner levande djur och växter och 1,5 miljoner djurskinn exporterats från de afrikanska länderna till länder i Östasien.

ANNONS
|

Rapporten, som har sammanställts av experter inom den internationella organisationen Traffic, är den första i sitt slag.

Den tar upp den legala handeln vilken inte har uppmärksammats på samma sätt som den illegala handeln med elfenben och noshörningshorn.

Traffic påpekar att exporten, trots att den är fullt laglig, omfattar 975 arter som är med på den så kallade Cites-listan som tar upp djur och växter som är hotade av den internationella arthandeln. Alla dessa befinner sig i riskzonen för att bli utrotade om de exploateras för hårt.

- Säkerhetsåtgärder måste finnas på plats. Annars kan vissa arter bli överexploaterade, säger Richard Thomas, talesperson för Traffic.

ANNONS

Sköldpaddor och ormar

Omfattningen av handeln kommer som en överraskning även om många misstänkt att den är massiv. Marknaden för arter är mycket stor i länderna i Ost- och Sydostasien.

Totalt är 41 afrikanska länder inblandade i exporten som går till 17 asiatiska länder.

Vissa reptiler exporteras i stora mängder, exempelvis leopardsköldpadda och kungspyton. Destinationen är oftast Hongkong, medan Singapore står för en stor del av importen av levande fåglar.

Elefant- och sälskinn

Största exportören av levande fåglar, däggdjur och växter är Sydafrika, medan Namibia är den största exportören av skinn från däggdjur, i första hand från pälssälar.

Det näst vanligaste däggdjuret i skinnhandeln är överraskande nog elefanten. Totalt exporterades 11285 elefantskinn under den aktuella perioden, de flesta från Zimbabwe och Sydafrika.

Zimbabwe var också den största exportören av reptilskinn. I de flesta fall rör det sig om krokodilskinn.

En oroväckande trend är den växande efterfrågan på flodhästbetar. Över 50 ton betar från Uganda och Tanzania såldes under perioden.

TT

Fakta: Arthandel

Handeln med hotade arter regleras av Cites-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

På konventionens listor finns cirka 5800 djurarter och cirka 30000 växtarter.

Den så kallade appendix 1-listan tar upp drygt 1000 arter som är starkt hotade, exempelvis tiger, leopard och gepard. Handel med dessa är normalt illegal eller mycket hårt reglerad.

Appendix 2 tar upp nästan 35000 arter som inte är i den akuta riskzonen men riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln regleras och kontrolleras. Här återfinns exempelvis amerikansk svartbjörn och vithaj.

Källa: Cites

ANNONS