Maria Malmer Stenergard: Sverige måste ha rätt invandring

Under valrörelsen 2014 fick Maria Malmer Stenergard (M) inte prata om integrationsproblem. Nu är hon ansvarig för en total omläggning av migrationspolitiken, där permanenta uppehållstillstånd tas bort och transitcenter där människor ska vara under hela asyltiden inrättas.
– Det är inte så att vi inte vill ha invandring. Men Sverige måste ha rätt invandring, säger hon.