Maria Carlshamre dömd för bokföringsbrott

ANNONS
|

- Jag har inte läst domen. Min advokat svarar på frågor, säger Maria Carlshamre när GP når henne i Bryssel.

Men din politiska framtid är väl inte en fråga för din advokat...?

- Inga kommentarer. Jag har inte tagit del av domen.

Där står att du är dömd för...

- Men hör du vad jag säger! Jag har inga kommentarer.

Stockholms tingsrätt skriver att bokföringsbrott normalt ger fängelse men att det inte finns skäl att döma Carlshamre och hennes ex-sambo till strängare straff än villkorlig dom och 100 dagsböter.

Kammaråklagare Kim Andrews, som drev åtalet, ansåg vid rättegången att straffvärdet är två-tre månaders fängelse men att villkorlig dom med böter eller samhällstjänst kunde övervägas.

ANNONS

- För mindre allvarliga bokföringsbrott hamnar man på 40 dagsböter, så detta är ändå strängt och en markering från rätten. Och det är allvarligt med en villkorlig dom. Den innebär att man finns kvar i belastningsregistret i tio år, säger Kim Andrews, som i går inte bestämt om han tänker överklaga.

Carlshamre och hennes ex-sambo drev från 1995 ett bolag för mediaproduktion. Det gick i konkurs 2003 med obetalda skatter på 319 000 och andra skulder på 45 000 kronor. Under ett drygt år före konkursen utfördes ingen bokföring, och ingen årsredovisning upprättades. Konkursförvaltaren kunde därmed inte följa vad som hänt i rörelsen.

I domen framhålls bland annat att det inte gått att klarlägga vart tillgångar för 386 000 kronor tagit vägen. Vidare framgår att Maria Carlshamre använde bolagets kort för att betala privata omkostnader utan att det bokfördes.

Konkursförvaltaren har över huvud taget hittat bokföring för endast ett år.

Carlshamres advokat Bengt H Nilsson sa i går att han inte talat färdigt med henne om domen.

- Det är rätt möjligt att den överklagas. Det beror på domskälen och hur de formuleras.

Bengt H Nilsson håller med om att 100 dagsböter är ett strängt straff.

- Man ser allvarligt på den här typen av brott. Det markeras med höga dagsböter, säger han.

ANNONS

Folkpartiets partistyrelse diskuterade domen i går.

- Där sades att vi måste göra en analys. Jag vill läsa domen och höra med parterna om de tänker överklaga. Sen ska vi ha en dialog med Maria Carlshamre innan vi tar slutgiltig ställning, säger partisekreterare Johan Jakobsson.

Han kan inte erinra sig att partiet tidigare haft en så högt uppsatt politiker som dömts för brott.

- Men vi har sett hur det hanterats i andra partier, som socialdemokraterna och moderaterna. Det ska vi också väga in.

Det var lärdomarna från andra partier som fick partistyrelsen att begära att Maria Carlshamre skulle ta time-out från EU-parlamentet, då partiet inte anser det lämpligt att en åtalad deltar i lagstiftningsarbete. Hon har öppet trotsat partiets anmodan.

Är det lämpligt att en dömd deltar i lagstiftning?

- Jag vill inte gå in på det förrän jag läst domen, säger Johan Jakobsson.

ANNONS