Många canceröverlevare drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis i hjärtats kranskärl som på bilden.
Många canceröverlevare drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, exempelvis i hjärtats kranskärl som på bilden. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Många canceröverlevare dör av hjärtsjukdomar

Många canceröverlevare riskerar att dö av hjärt-kärlsjukdomar i stället. Ju aggressivare cancer, desto större är risken att drabbas.

ANNONS

Mer än var tionde cancerpatient dör inte av sin sjukdom, utan i stället av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke. För vissa cancerformer, som bröst-, prostata- och sköldkörtelcancer, gäller detta runt hälften av patienterna.

Detta enligt amerikanska forskare som nu redovisar sina resultat i European Heart Journal.

"Under det första året efter diagnos var denna risk flera gånger högre, jämfört med befolkningen i övrigt", säger Kathleen Sturgeon, biträdande professor vid Penn State College of Medicine i USA, i ett pressmeddelande.

Högre risk

Forskarna analyserade drygt tre miljoner cancerpatienter som drabbades av 28 olika typer av cancer under en period av 40 år. 38 procent av patienterna dog av sin cancersjukdom, medan elva procent dog av hjärt-kärlsjukdom. Risken var som störst under det första året efter diagnosen, och för patienter yngre än 35 år. Patienter med aggressiv och/eller svårbehandlad cancer löpte också större risk att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom än andra.

ANNONS

För patienter som hade drabbats av cancer i bröst, prostata, hud, sköldkörtel, testikel, strupe, livmoderslemhinna, blygdläppar och penis var risken att dö av sin cancer nästan lika stor som att dö av hjärt-kärlsjukdom.

En trolig förklaring till sambandet, enligt forskarna, är den aggressiva behandling många cancerpatienter får, där strålning och cellgifter ofta finns som alternativ.

Bättre övervakning

Detta stöds av en kanadensisk studie från augusti i år där forskarna hade analyserat 7 300 barn, som alla var canceröverlevare och som i genomsnitt var sju år när de fick sin cancerdiagnos. I denna studie såg forskarna ett tydligt dos-respons-förhållande, så tillvida att barn som hade fått högre cellgiftsdoser löpte en betydligt högre risk att drabbas av hjärtsjukdom senare i livet än barn som hade fått lägre doser.

Kunskapen kan tyckas vara "onödig", eftersom patienterna behöver dessa behandlingar för att överleva. Alternativet är långt värre.

Men forskarna bakom den nu aktuella studien menar att insikten bör leda till en mer aggressiv och bättre koordinerad övervakning av dessa patienter avseende deras hjärt-kärlhälsa.

Johan Nilsson/TT

Stroke och hjärtinfarkt är två av de vanligaste, men långt ifrån de enda, hjärt-kärlsjukdomarna.

Stroke, eller slaganfall som det tidigare kallades, förekommer i två former: hjärninfarkt eller blodpropp, samt hjärnblödning.

Stroke kommer på tredje plats bland dödsorsakerna i Sverige, efter hjärtsjukdom och cancer. Årligen drabbas närmare 30 000 svenskar av sjukdomen som också är den vanligaste orsaken till behov av långtidsvård.

Stroke leder ofta till förlamningar, talstörningar, synbortfall och personlighetsförändringar, ibland också demens.

Hjärtinfarkt innebär att ett eller flera av de kärl som förser hjärtat med blod förstoppas, vanligtvis av en blodpropp, varpå hjärtat kan drabbas av syrebrist med vävnadsdöd som följd.

Källa: NE

ANNONS