Nästan var femte undersökt svensk arbetsplats har förhöjda radonvärden.
Nästan var femte undersökt svensk arbetsplats har förhöjda radonvärden. Bild: Roald, Berit

Många arbetsplatser har förhöjda radonvärden

En av fem undersökta arbetsplatser har förhöjda värden av radon, enligt ny statistik. Det innebär en liten riskökning för lungcancer som blir större för rökare, som redan har hög cancerrisk.

ANNONS

Cirka 400 av 2 000 undersökta arbetsplatser runt om i landet har förhöjda radonvärden i någon lokal, enligt statistik från radonlaboratoriumet Radonova.

Nu ska arbetsplatserna med förhöjda värden utredas noggrannare. Då sker mätningen endast under arbetstid vilket troligtvis gör att många arbetsplatser klarar sig under gränsen.

– Merparten kommer nog ligga under gränsvärdet, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova.

Sedan förra året räknas 200 becquerel per kubikmeter som ett förhöjt värde på arbetsplatser. Vid det värdet ökar lungcancerrisken för en icke-rökare med 0,1 promilleenheter medan det för rökare handlar om cirka 1,5 promilleenheter, jämfört med en arbetsplats med 100 becquerel per kubikmeter.

ANNONS

Drygt 150 av arbetsplatser i undersökningen hade en radonhalt på över 400 becquerel per kubikmeter och 40 arbetsplatser låg över 1 000.

– Det tycker jag att man måste åtgärda, säger Lars Barregård, överläkare och professor vid Sahlgrenska akademin.

Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat ett riktvärde på 100 becquerel per kubikmeter, men en sådan åtgärd har bedömts innebära för höga kostnader i Sverige.

Samtidigt är riskerna med radonhalter runt 200 inte direkt akuta, enligt Lars Barregård.

– Men lungcancer är en för det mesta dödlig sjukdom så det är olämpligt att ha för höga halter, säger han.

David Peterson/TT

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

2009 uppskattade boverket att cirka 250 000 småhus och 75 000 lägenheter hade en radonhalt över den nationella referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter.

Den 1 oktober började ”radonmätningssäsongen”. Radon i bostaden bör mätas i minst två månader under eldningssäsongen, som normalt är 1 oktober till 30 april

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

ANNONS