Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De äldres betyg på hemtjänsten har sjunkit något de senaste åren. Möjlig orsak: Personalbrist. Arkivbild.

Många göteborgare missnöjda med hemtjänsten

En majoritet av de äldre säger sig vara nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Men betygen varierar kraftigt från kommun till kommun. På flera håll i Göteborg finns ett utbrett missnöje, visar statistik från Socialstyrelsen.

Nästan 123 000 pensionärer har tidigare i år svarat på en mängd frågor från Socialstyrelsen om den omsorg de får. Myndighetens sammanställning visar att det övergripande betyget – i likhet med tidigare år – är ganska gott: Bland hemtjänsttagarna uppger 88 procent att de är nöjda, medan motsvarande andel bland dem på äldreboende är 81 procent.

Men nedbrutet på kommunnivå blir bilden spretigare. I Skinnskatteberg och Bjurholm är 100 procent nöjda med sin hemtjänst, men i Lomma endast 67 procent. I Örkelljunga är 100 procent nöjda med sitt äldreboende, men i Jokkmokk bara 58 procent.

I Göteborg som helhet angav 80 procent av de tillfrågade att de var tillfreds med sin hemtjänst. Men tre områden – Angered, Västra Hisingen och Majorna-Linné – hamnar samtliga i botten på listan.

Frisk luft

De äldre har också svarat på en mängd delfrågor om personalens bemötande, mat, hjälpmedel och den tid personalen har till förfogande. Också här syns stora skillnader. På frågan om det finns goda eller mycket goda möjligheter till utevistelse – som att komma ut på promenad – svarar på riksnivå 57 procent jakande. Andelen som säger att möjligheterna är mycket goda spänner från 0 till 47 procent, beroende på kommun.

Personalbrist

Trenden för de senaste fyra åren är att andelen som överlag är nöjda med sin omsorg har minskat något. Detta är tydligast i gruppen som har hemtjänst.

- Det vi ser i år är att upplevelsen av omsorgen skattas lägre över tid, och särskilt jämfört med i fjol. Detta tycks inte vara kopplat till att det allmänna hälsoläget försämrats. Minskningen i nöjdhet kan bero på att det försämrats mycket i vissa kommuner. Förklaringen kan vara att det är svårt att få tag på personal med adekvat utbildning och kompetens, vilket kan vara ett större problem på vissa orter, säger utredaren Anna Ekendahl vid Socialstyrelsen.