Det ska bli lättare att bygga altan föreslår regeringen. Arkivbild.
Det ska bli lättare att bygga altan föreslår regeringen. Arkivbild.

Lättare att bygga altan

ANNONS
|

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att man ska slippa bygglov för byggande av altaner. Det är en av punkterna i januariavtalet som nu uppfylls. Undantaget ska gälla för vissa typer av altaner.

Det handlar om altaner som uppförs vid en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte är högre än 1,8 meter. Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.

En sådan altan behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli.

ANNONS
TT

ANNONS