Lätt få bekräftelse med Twitter

ANNONS
|

I stället för att vara mentalt närvarande i den icke-elektroniska världen trålar många runt och söker uppmärksamhet på sociala medier, enligt Micke Darmell, som skrivit boken "Uppkopplad eller avkopplad".

-Vi människor har alltid sökt bekräftelse och med sociala medier har det blivit så mycket lättare att få det.

Som slötittande

Men är det bara för att få uppmärksamhet vi håller på? Psykologen Jonas Mosskin tror inte det. Sociala medier fyller olika funktioner i olika människors liv. För vissa ger de en känsla av grupptillhörighet och ett rikare socialt liv. Andra använder sociala medier mer målmedvetet, för att få och föra ut information, komma med tips eller för att påverka andras åsikter.

Och så finns de som använder sociala medier som alternativ till slötittande på tv.

ANNONS

-Det är en sorts avkoppling och tidsfördriv att kolla vad folk gör, säger Mosskin.

Fixering eller gemenskap?

När det gäller bekräftelsebehovet konstaterar Mosskin att vissa helt enkelt har ett större sådant än andra. Skillnaden är att på sociala medier blir det tydligare, mer komprimerat.

Micke Darmell föreläser om vår fixering vid att vara uppkopplade och om att vi borde tillbringa mer tid utan mobilen i handen. Jonas Mosskin påpekar att sociala medier för många är en källa till kontakt och gemenskap. Men han tycker, precis som Darmell, att det är viktigt att vara närvarande när vi möter arbetskamrater, vänner och familj.

-För mycket fokus på mobilen och sociala medier kan bli ett hinder för ens övriga sociala liv och ta upp för mycket tid, vilket gör att man mår dåligt av det, säger han.

Då är det läge att stanna upp och fråga sig vad man bör ägna sig åt i stället.

ANNONS