Kräver tillstånd. Än så länge. Arkivbild.
Kräver tillstånd. Än så länge. Arkivbild. Bild: ERIK MÅRTENSSON / TT

Lagrådet kritiskt till slopat danstillstånd

Det gick lite väl snabbt när regeringen slog på stora trumman för att skrota det uppmärksammade danstillståndet för krogägare. Det anser Lagrådet som nu ger regeringen bakläxa.

ANNONS
|

Regeringens lagrådsremiss att ta bort den snart 70-åriga lagen är ofullständig och har inte gjorts på lämpligt sätt, anser Lagrådet.

Sverige införde kravet på danstillstånd för krogägare år 1956 efter att dansbanor dök upp lite varstans under 50-talet, vilket hade lett till en het samhällsdebatt.

Enligt ett pressmeddelande från justitieminister Gunnar Strömmer (M) är ett avskaffande av lagen en efterlängtad frihetsreform som minskar byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans, en åsikt som delades med förra regeringen som redan då kom med ett förslag att avskaffa lagen.

Men det förslaget gick ut på att man ville att tillståndskravet skulle förändras och gälla danstillställningar med vissa riskfaktorer och alltså inte slopas helt. Det fanns också ett alternativt förslag att slopa det helt, något som utredaren inte rekommenderade.

ANNONS

Den nya lagrådsremissen bygger på just det alternativa förslaget vilket, enligt Lagrådet, betyder att majoriteten av remissinstanserna inte har yttrat sig. Det innebär att beredningen är ofullständig och inte har gjorts på ett lämpligt sätt, enligt Lagrådet.

Lagrådet vill därför att förslaget ska remitteras i sin slutliga form innan regeringen fattar beslut om en proposition.

ANNONS