Låginkomsttagare får sämre cancervård

ANNONS
|

Av patienter med hög inkomst opereras 71 procent för prostatacancer medan motsvarande siffra för dem med låg inkomst är 52 procent. Det visar en studie med 6300 patienter som gjorts vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland som presenteras på DN Debatt.

Detta trots att patienterna i grunden har samma förutsättningar vid val av botande behandling.

Dessutom visar studien att höginkomsttagare i högre utsträckning opereras med robotteknik än låginkomsttagare, 77 respektive 66 procent. De med sämre inkomst opereras oftare med öppen kirurgi, vilket gör att personen blir kvar en längre tid på sjukhus och tar längre tid på sig att tillfriskna från det akuta stadiet.

ANNONS

Läkarna i debattartikeln menar att den ojämlika vården mellan olika befolkningsgrupper leder till att högutbildade kan räkna med nära sex år längre medellivslängd än lågutbildade.

TT

ANNONS