Kungens barnbarn lämnar kungahuset

Fem av kungens barnbarn kommer inte längre att tillhöra kungahuset. Det gäller Prins Carl Philips två barn, samt prinsessan Madeleines tre barn som därmed förlorar status som kungliga högheter. Prins och prinsessbarnen kan inte förvänta sig att få sina levnadskostnader betalda via apanaget, det berättades på en presskonferens på Kungliga slottet under måndagen.

ANNONS
|

Prins Carl Philips och prinsessan Sofias barn samt prinsessan Madeleines och Christopher O’Neills barn lämnar kungahuset, det framgår av ett pressmeddelande från riksmarskalk Fredrik Wersäll:

"Syftet med dessa förändringar är att klargöra vilka personer inom Den Kungl. Familjen som kan förväntas tas i anspråk för sådana officiella uppdrag som åligger statschefen eller anknyter till statschefsämbetet."

Förändringen gäller bröderna prins Alexander och prins Gabriel, samt syskonen prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne, som inte längre kommer att vara kungliga högheter och kommer inte att behöva åta sig uppdrag som hamnar på statschefens bord. De kommer att betraktas mer som privatpersoner.

ANNONS

På en presskonferens under måndagen på Kungliga slottet fick en del frågor svar.

Riksmarskalk Fredrik Wersäll berättade då att det här har varit en diskussion inom kungafamiljen under en längre tid, och alla har varit med i beslutet.

Behåller titlar som hertig och hertiginna

Att barnen kommer fortsätta att vara medlemmar av kungafamiljen och behålla sina hertig- och hertiginnetitlar (hertig av Södermanland, hertig av Dalarna, hertiginna av Gotland, hertig av Ångermanland, hertiginna av Blekinge). Samt behålla sina prins-och prinsesstitlar. Deras titlar kommer dock inte att föras vidare till make eller maka i framtiden.

Större frihet – men inget apanage

De kungliga barnbarnen kommer att få en större frihet när det gäller utbildning, ta anställning och bedriva näring. Att de fortfarande tillhör kungafamiljen innebär inte att de kommer vara försörjda av det kungliga apanaget.

Fredrik Wersäll sa under presskonferensen att prins och prinsessbarnen inte kommer att kunna förvänta sig att få sina levnadskostnader betalda via apanaget.

Tronföljden oförändrad

Och att dagens förändring inte kommer att påverka tronföljden, det ingår fortfarande tio personer i tronföljden.

Kungahuset kommer utgöras av kungen och drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel, deras barn prinsessan Estelle och prins Oscar, prins Carl Philip och prinsessan Sofia, prinsessan Madeleine och kungens syster prinsessan Birgitta.

Dessa ingår även i kungafamiljen, där dessutom Alexander, Gabriel, Leonore, Nicolas, Adrienne samt kungens systrar prinsessorna Margaretha, Désirée, Christina, även grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg, hustru till kungens framlidne farbror Sigvard Bernadotte, ingår i kungafamiljen.

ANNONS
Prinsessan Madeleine kommenterar förändringen på Instagram.
Prinsessan Madeleine kommenterar förändringen på Instagram. Bild: Adam Ihse/TT

Prinsessan Madeleine skriver själv om beslutet på Instagram.

"Tidigare idag gick Hovet ut med informationen att Leonore, Nicolas och Adrienne inte längre ska tillhöra Kungl. Huset. Den här förändringen har planerats under lång tid. Chris och jag tycker det är bra att våra barn nu får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner".

Representerar landet

Prins Carl Philip, prinsessan Sofia och prinsessan Madeleine kommer att fortsätta vara engagerade i de stiftelser och verksamheter som de jobbar med redan i dag, och kommer att ha officiella uppdrag som kungen beslutar om.

Kungen, kronprinsessan, drottningen och prins Daniel är landets främsta representanter inom landet och gentemot andra länder. När prinsessan Estelle nått vuxen ålder väntas även hon att företräda landet.

ANNONS