Sju år har gått sedan den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai fängslades i Kina. Arkivbild.
Sju år har gått sedan den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai fängslades i Kina. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Kritik mot fallen Dawit Isaak och Gui Minhai

Regeringens, UD:s och ambassadernas arbete med att försöka fria de svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai har brister.
Det konstaterar den kommission som granskat fallen.

ANNONS
|

– Det är viktigt att agera tidigt i politiskt känsliga fall för att undvika att det går låsningar eller prestige i fallet, säger kommissionens ordförande Helena Jäderblom.

Regeringen tillsatte granskningskommissionen förra året efter påtryckningar från riksdagen. Uppdraget har varit att granska och utvärdera regeringens, utrikesdepartementets (UD) och utlandsmyndigheternas arbete för att få Dawit Isaak och Gui Minhai fria.

Kommissionen har i båda fallen intervjuat ett stort antal personer, däribland statsråd, tidigare statsråd och familjemedlemmar.

I Dawit Isaaks fall har man dock inte fått ut hans konsulära akt på UD i sin helhet, vissa handlingar har varit maskerade – vilket Helena Jäderblom beskriver som en brist.

ANNONS

Många år i fångenskap

Den kinesisk-svenske förläggaren Gui Minhai tillfångatogs den 17 oktober 2015 och har sedan dess, med undantag för några månader 2017, suttit fängslad i Kina.

Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak greps för 21 år sedan i sitt hem i den eritreanska huvudstaden Asmara och har sedan dess suttit i fångenskap i Eritrea.

Ingen av dem har så vitt känt fått en rättegång.

UD har under åren fått kritik för att man gjort för lite för att hjälpa till. Inte minst har den så kallade tysta diplomatin kritiserats. Helena Jäderblom framhåller att de olika regeringarnas arbete ändå präglats av hög intensitet och stort engagemang.

– Det finns inte några perioder under dessa år som präglats av inaktivitet. Med det sagt kan vi konstatera att det i båda fallen finns vissa brister i hanteringen.

Det gäller bland annat arbetet i de inledande skedena.

– I Dawit Isaaks fall tog det lite tid innan man överhuvudtaget förstod att man hade att göra med en svensk medborgare som satt fängslad, säger Helena Jäderblom.

– I Gui Minhais fall reagerade man snabbt men inte tillräckligt starkt. Det är ju oerhört häpnadsväckande att en person blir kidnappad och förd till ett annat land. Där borde vi från svenska sida ha reagerat snabbare.

ANNONS

Vet ej om de lever

Bristerna gäller också utredningen om Dawit Isaaks och Gui Minhais inresor och om omständigheterna kring deras frihetsberövanden och vistelse i Eritrea respektive Kina samt analyser av hur straffrättslagstiftningen ser ut i länderna, enligt kommissionen. En annan kritik är den stora omsättningen av personal på Sveriges myndigheter som haft hand om fallen.

Enligt Helena Jäderblom har det varit omöjligt att komma i direktkontakt med Isaak och Gui. Därför vet man inte hur deras förhållanden i fångenskap ser ut eller om de ens lever. Gällande Dawit Isaak säger hon:

– Vi vet inte det. Det finns inga förstahandsuppgifter som talar för att han lever, det finns andrahandsuppgifter från folk som påstår att de sett honom eller träffat honom.

– Gui Minhai har ingen svensk tjänsteman träffat sedan 2018, däremot en läkare senare det året. Sedan dess inget livstecken.

"Togs väldigt illa upp"

Svenska myndigheter har inte haft kontakt med Isaak sedan han var tillfälligt fri i några dagar 2005. Då uttalade sig dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och den svenska ambassadören och sade att han nu var frigiven på grund av svenska myndigheters agerande.

– Det togs väldigt illa upp i Eritrea. Vi vet inte om han var frigiven på riktigt eller om han hade blivit fängslad igen, men det var inte bra, säger Jäderblom.

ANNONS

Gällande Gui Minhais fall riktar kommissionen kritik mot hanteringen av en händelse som skedde 2017 då han befann sig på ett tåg mot Peking och hade sällskap av två tjänstemän från det svenska konsulatet i Shanghai. Gui Minhai betraktades sitta i någon form av kommunarrest och hade varit fängslad i två år för ett påstått trafikbrott.

Tåget blev bordat av ett antal civilklädda kinesiska personer som släpade av honom från tåget framför den svenska personalens ögon.

– Vi spekulerar kring om man kanske skulle använt sig av en bil, trots att det är en lång färd. Diplomatbilar har ett sorts skydd, det har man inte om man färdas i allmänna kommunikationer.

Billström: Misslyckande

Ett annan uppmärksammad händelse var ett möte som ägde rum 2019 i regi av Sveriges dåvarande Kinaambassadör Anna Lindstedt. På mötet deltog kinesiska representanter och även Gui Minhais dotter Angela Gui.

– Vi drar inte några slutsatser att det skulle ha inverkat negativt på frigivningsarbetet, däremot kan vi ställa oss frågan vad det där skulle vara bra för, säger Helena Jäderblom.

Utrikesminister Tobias Billström (M) har tidigare varit kritisk till den förra regeringens agerande, särskilt i Gui Minhai-fallet. Nu vill han inte dra för långtgående slutsatser av kommissionens granskning.

ANNONS

– Jag skulle säga att det faktum att två svenska medborgare alltjämt är frihetsberövade är att betrakta som ett misslyckande. Men jag vill också understryka att nu har vi fått utredningen på bordet och behöver tid att analysera och gå igenom innehållet.

Han vill inte uttala sig om den tysta diplomatin är en bra väg även framåt.

– Jag tycker det är svårt att komma med ett ultimativt utlåtande på den punkten, därför att genom historien har den typen av diplomatiska åtgärder visat sig vara verkningsfulla.

– Regeringen kommer oupphörligt verka för att få svenska medborgare som sitter frihetsberövade, på grunder som i fallen Gui Minhai och Dawit Isaak, frigivna, säger Tobias Billström.

Helena Jäderblom, kommissionens ordförande, möter pressen efter att ha lämnat över en granskning av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai.
Helena Jäderblom, kommissionens ordförande, möter pressen efter att ha lämnat över en granskning av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai. Bild: Marko Säävälä/TT

Fakta: Minhai och Isaak

Gui Minhai

Den kinesisk-svenske förläggaren Gui Minhai försvann 2015 efter en semester i Thailand.

Några månader senare framgick att han frihetsberövats efter att ha "erkänt" en påstådd trafikolycka. Han släpptes i oktober 2016 efter att ha avtjänat sitt straff, men hamnade då enligt dottern Angela Gui i husarrest.

2018 blev han enligt dottern bortförd från ett tåg av kinesisk civilklädd polis.

I februari 2020 kom beskedet att Gui Minhai dömts till tio års fängelse. Domstolen påstår att han "försett utländsk makt med underrättelser".

Dawit Isaak

Journalisten Dawit Isaak kom till Sverige som flykting 1985 och blev svensk medborgare 1992.

Efter Eritreas självständighet 1993 återvände Isaak och startade bland annat landets första oberoende tidning tillsammans med några journalistkollegor.

I september 2001 greps han i sitt hem i Asmara. Sedan dess har han suttit fängslad utan rättegång.

ANNONS