Hög musik från bilar var den enskilt största anledningen till att människor i Arvika ringde polisen i fjol. Arkivbild, tagen i ett annat sammanhang.
Hög musik från bilar var den enskilt största anledningen till att människor i Arvika ringde polisen i fjol. Arkivbild, tagen i ett annat sammanhang. Bild: ERIK MÅRTENSSON / TT

Krav på tuffare tag mot störande raggarmusik

Hög musik som dånar från bilar på nätterna är ett problem på flera håll i landet, där boende får sin nattsömn störd. Enligt ett förslag ska det bli lättare att bötfälla dem som ligger bakom störningarna, men flera remissinstanser vill se ännu tuffare åtgärder.

ANNONS

Dunkandet och dånet på nätterna rapporteras bland annat från centrala Arvika.

– Det är väldigt väldigt hög musik. Det är inte lite för högt, utan väldigt högt. Det dånar mellan husen, säger Jonas Wendel, lokalpolisområdeschef i Arvika.

Den föreslagna ändringen är ett steg i rätt riktning, men är otillräcklig för att komma åt problemen, skriver länsstyrelsen Värmland i sitt svar till riksåklagarens förslag. Både länsstyrelsen och flera värmländska kommuner anser att det föreslagna bötesbeloppet för förargelseväckande beteende är alltför lågt.

"Med hänsyn till den stora påverkan som bara ett enskilt fordon kan ha på personer i ett mycket stort område och under lång tid borde påföljden för denna typ av brott sättas högre än 800 kr", skriver länsstyrelsen i Värmland, som anser att beteendet bör kunna betraktas som ofredande.

ANNONS

Förarens ansvar

Hög musik från bilar var den enskilt största anledningen till att människor i Arvika ringde polisen i fjol. Och det är inte den enda kommunen som rapporterar om problemet.

– Nu har väl tyvärr Arvika blivit satt på kartan, så folk åker hit från andra delar av landet och spelar, så det blir extra tryck här, säger Jonas Wendel.

Flera remissinstanser vill se en paragraf om föraransvar, att föraren ska hållas ansvarig för det som händer i bilen, och vill att att körkortet ska kunna dras in.

"Ett annat sätt att se det kan vara att brottet sker i samverkan mellan samtliga i bilen, varför samtliga då borde kunna bötfällas", skriver länsstyrelsen Värmland.

Analys och justeringar

Invändningarna från remissinstanserna kommer att analyseras nu när remisstiden gått ut, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson.

– Det finns såklart en möjlighet att göra vissa justeringar i förslaget, säger han men lägger till att alla punkter inte ligger på riksåklagarens bord. När det handlar om lagstiftning ligger det hos regering och riksdag.

Polismyndigheten välkomnar att böter ska få delas ut och vill att ändringen ska träda i kraft så fort som möjligt med tanke på att problemet är som störst under sommarhalvåret.

"Införandet av en ordningsbot för förargelseväckande beteende genom att spela alltför hög musik skulle underlätta och effektivisera arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom skulle det sannolikt väsentligt avlasta en redan hårt belastad utredningsverksamhet, som av förklarliga skäl kan behöva prioritera ner dessa typer av ärenden till förmån for grövre brottslighet", skriver Polismyndigheten i sitt remissvar.

ANNONS

Kulmen på sommaren

Under höst och vinter är det lugnare på det så kallade varvet i Arvika, men under våren drar det i gång igen och störningarna kulminerar under sommaren.

– Jag ser det nästan som ett folkhälsoproblem, det påverkar folk såpass negativt, säger Jonas Wendel som har kontakt med många som inte får sova på helgnätterna och inte heller ibland i veckorna.

Många är arga och skäller och andra är ledsna och gråter, säger han. Vissa har sjukskrivit sig och det finns även de som flyttar bort under helgen för att slippa oljudet.

Stockholms stad välkomnar förslaget då problemet med höga ljudvolymer vid spontana och arrangerade bilträffar finns även där. Staden anser dock att den nya möjligheten att bötfälla personer som spelar hög och störande musik måste kombineras med utökad polisbevakning på de aktuella platserna.

Rättad: I en tidigare version av texten fick kammaråklagare Fredrik Jönsson fel titel.

Fakta: Åklagarmyndighetens förslag

Enligt Åklagarmyndighetens förslag ska störande musik kunna klassas som förargelseväckande beteende.

Straffet för att spela alltför hög musik föreslås bli böter på 800 kronor.

Tanken är att en sådan ordningsbot endast ska kunna utfärdas vid alltför hög ljudvolym, inte då musikens innehåll textmässigt anses stötande.

ANNONS