Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt.
Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt. Bild: Christine Olsson/TT

Kräftpesten tar över fler vatten

Spridningen av den förödande kräftpesten fortsätter i Sverige och utplånar allt fler bestånd av vår inhemska flodkräfta. Orsaken är illegala utsättningar av den smittspridande signalkräftan – men även myndigheternas tidigare agerande.

ANNONS

– Under lång tid spred man medvetet enorma mängder signalkräftor, genom riksdagsbeslut. Man fick faktiskt tillstånd lättvindigt ända fram till 1994. Totalt gav man 5 000 tillstånd. Det är den politiken vi ser resultatet av i dag, säger Lennart Edsman, kräftexpert och forskare vid Sötvattenslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I år har kräftpesten rapporterats från två nya vattendrag som tidigare varit fria från sjukdomen: Skellefteälven i Västerbotten och Funäsdalssjön i Härjedalen. Det återspeglar att pesten nu erövrar allt fler vatten i norra Sverige. Norrbotten är nu det enda länet i Sverige som inte drabbats av pesten.

– Vi vet inte om sjukdomen kommit via signalkräftor. Det är troligt, men kräftpest kan spridas på många andra sätt, genom smittade fiskeredskap eller genom överföring av vatten från ett smittat vattendrag. Till och med grävmaskiner kan föra smittan vidare, säger Edsman.

ANNONS

Signalkräftor inte immuna

Kräftpesten orsakas av sporerna från den svampliknande organismen Aphanomyces astaci. Den orsakar mycket hög dödlighet bland alla arter av kräftor från Europa och Asien. Signalkräftan, som införts från västra Nordamerika, har, precis som andra arter av kräftor från västra halvklotet, hög motståndskraft mot pesten – även om den inte är immun. Den bär med sig sjukdomen och sprider den till flodkräftorna.

– Det är en myt att signalkräftorna är immuna mot kräftpest. De får också pest, men påverkas normalt inte så starkt. Fast på senare år har fångsterna varit dåliga och det troliga är att det beror på kräftpest. Något har gjort dem mer känsliga så att de dör, säger Edsman.

Ständiga utsättningar har dock gjort att signalkräftan nu finns över hela Syd- och Mellansverige, med undantag av Gotland. I Sverige finns nu bara cirka 600 bestånd kvar av flodkräfta. Cirka 98 procent av bestånden har slagits ut sedan kräftpesten kom till Sverige.

– Det finns bara ett sätt att lösa problemet: Sluta sätt ut signalkräftor! Man kan bara hoppas att Norrbotten klarar sig. Hotet har funnits länge, säger Edsman.

Kräftor på Gotlandsfärjan

De värsta utbrotten av kräftpest inträffade under 1980-talet. Under 1980–1984 inträffade 1 577 utbrott, en ökning med över 300 procent jämfört med den föregående femårsperioden. En orsak var att antalet tillstånd för utsättningar hade ökat markant efter 1969. Först 2016 blev det totalförbud för utsättning och odling av signalkräfta i Sverige.

ANNONS

– Men de illegala utsättningarna fortsätter. Vissa sätter ut dem på ren jävelskap, andra tycker att det är kul. Folk tror att signalkräftorna växer fortare, att fångsterna blir större, och att de är immuna mot kräftpest. Allt detta är myter. På Gotland har vi upptäckt fem illegala utsättningar. Det måste alltså ha suttit folk med hinkar fulla med signalkräftor på Gotlandsfärjan!

Cirka 98 procent av bestånden av flodkräfta är i dag utplånade.
Cirka 98 procent av bestånden av flodkräfta är i dag utplånade. Bild: Johan Hallnäs/TT
Signalkräftor från sjön Erken i Norrtälje. Vår inhemska flodkräfta är numera mycket sällsynt i landet.
Signalkräftor från sjön Erken i Norrtälje. Vår inhemska flodkräfta är numera mycket sällsynt i landet. Bild: Christine Olsson/TT

Fakta: Kräftpest

Vår inhemska flodkräfta (Astacus astacus) invandrade till Sverige efter istiden för cirka 10 000 år sedan. Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) är en art från västra Nordamerika som infördes avsiktligt till Europa – Sverige! – år 1960. Den förde med sig den svampliknande organismen Aphanomyces astaci som orsakar kräftpest, en sjukdom som alltid är dödlig för flodkräftor.

Införseln var ett medvetet försök att förbättra situationen för kräftfisket. Mellan 1960 och 1994 sattes signalkräftor ut i tusentals vatten i landet efter riksdagsbeslut, vilket innebar en katastrof för flodkräftorna. I dag är alla utsättningar av signalkräftor förbjudna, men skadan är redan skedd. Cirka 98 procent av bestånden av flodkräfta är i dag utplånade.

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet

ANNONS