Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson ser mycket allvarligt på den ökade smittspridningen.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson ser mycket allvarligt på den ökade smittspridningen. Bild: Claudio Bresciani/TT

Kraftig ökning av coronafall i Stockholm

Pandemiläget i Stockholms län fortsätter att gå åt fel håll. Förra veckan konstaterades 923 personer vara smittade – nästan en dubblering från veckan innan.
– Vi är allvarligt bekymrade, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

ANNONS

– Siffrorna tyder på att smittspridningen har ökat och det är allvarligt. Vi behöver trycka tillbaka det här till varje pris, fortsätter Eriksson på Region Stockholms pressträff på tisdagen.

Jämfört med vecka 38, då 537 coronafall konstaterades, steg antalet positiva fall med 386 personer förra veckan till totalt 923 fall.

Däremot har antalet patienter som vårdas på något av regionens sjukhus sjunkit med sex personer. För tillfället vårdas 24 patienter på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Av dessa intensivvårdas fem personer.

Sedan pandemins början har totalt 25 046 fall konstaterats i länet.

Basala saker

Björn Eriksson hävdar att allt för många har slutat följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ANNONS

– Om vi alla är noga med de mest basala sakerna som att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma och ta prover vid symtom kommer vi klara av att minska smittspridningen och trycka ner sjukdomen, säger han.

Maria Rotzén Östlund, tillförordnad smittskyddsläkare i regionen, beskriver det som ett trendbrott som kan vara början på en större uppgång, alternativt att antalet fall lägger sig på en högre nivå.

Andra kunskaper

Hon uppmanar alla med symtom att testa sig.

– Vi har god provtagningskapacitet och uppmuntrar alla att man tar prover vid minsta nytillkommet symtom, säger Rotzén Östlund.

Enligt chefsläkaren Johan Bratt står vården rustad för att skala upp kapaciteten igen vid behov. Han uppger dessutom att det i dag finns helt annan kännedom kring covid-19 jämfört med i våras.

– Kunskapen inom vården är större när det gäller smittspridning, symtom och behandling, säger Bratt.

Robin Salomonsson/TT

Henning Eklund/TT

Tillförordnad smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund. Hon uppmanar alla med symtom att testa sig för covid-19.
Tillförordnad smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund. Hon uppmanar alla med symtom att testa sig för covid-19. Bild: Claudio Bresciani/TT
Vården står beredd att skala upp vid behov, enligt chefsläkaren Johan Bratt.
Vården står beredd att skala upp vid behov, enligt chefsläkaren Johan Bratt. Bild: Claudio Bresciani/TT

Fakta: Region Stockholms coronaråd

Håll avstånd till andra människor – två meter så ofta du kan.

Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, arbetsplatsen eller annan plats.

Tvätta i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Stanna hemma om du är sjuk.

Om du är sjuk ska du beställa prov via 1177.se. Du ska bara provta dig om du har symtom. Var isolerad under tiden du väntar på svar. Hur länge du ska vara hemma beror på vad testet visar, men du ska oavsett provresultat vara hemma så länge du har symtom.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Källa: Region Stockholm.

ANNONS