Salafismen har vuxit sig starkare på flera platser i Sverige, enligt en ny rapport som presenteras av terrorforskaren Magnus Ranstorp.
Salafismen har vuxit sig starkare på flera platser i Sverige, enligt en ny rapport som presenteras av terrorforskaren Magnus Ranstorp.

Kontroversiell islamism starkare än tidigare

Salafismen, en fundamentalistisk inriktning inom islam, har vuxit sig starkare i Sverige, enligt en ny rapport. På flera platser i svenska städer påverkar salafister numera vardagen genom påtryckningar och hot.

ANNONS
|

Radikala predikanter skrämmer till lydnad, moralpoliser bevakar kvinnor och barn hindras från att leka med barn av annan tro.

I en unik svensk studie har forskare från Försvarshögskolan undersökt salafismens och den salafistiska jihadismens inflytande i Sverige. Enligt rapporten har miljöerna vuxit sig starka på flera platser i svenska städer.

Antalet våldsbejakande islamister har tiofaldigats till cirka 2000 på mindre än ett decennium, och antalet salafister räknas enligt forskarna i tiotusental. Starka sociala band finns mellan aktörer ur respektive miljö, och de antidemokratiska strömningarna är starka.

- De är mot demokrati, de är mot deltagande i samhället, de påverkar barn i koranskolor, de har bjudit in predikanter med antisemitiska och homofoba uttryck. Det krockar med den svenska värdegrunden och demokratiska fri- och rättigheter, säger Magnus Ranstorp, en av rapportförfattarna.

ANNONS

Svartvit ideologi

En liten grupp radikala predikanter har enligt forskarna delat upp landet mellan sig. En del står för direkt våldsbejakande åsikter, och har exempelvis hyllat IS.

I flera lokalsamhällen beskrivs hur det förekommer påverkan. Salafisterna sätter press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro. De har tydliga kriterier kring vad som krävs för att leva som en ”riktig muslim”. Muslimer som vägrar riskerar att trakasseras. Barn sätts från tidig ålder i koranskolor och får lära sig att inte beblanda sig med det motsatta könet. Moralpoliser bevakar hur kvinnor och barn klär sig och heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna.

- Det är en väldigt svartvit ideologi. De delar upp världen i vad som är rent och vad som är orent, vad som är halal och haram, tillåtet och förbjudet. De begränsar andra människors fri- och rättigheter, säger Ranstorp.

Ett misslyckande

Rapporten framhåller att både salafismen och salafism-jihadismen utgör en minoritet inom sunniislam och inte representerar muslimer som grupp. Men den utgör ändå ett hot, inte minst eftersom den kan vara en inkörsport för islamistisk radikalisering och rekrytering till jihad. Forskarna påpekar att Sverige både haft en förhållandevis stor andel resande till jihadistgrupper utomlands samt två terrordåd på Drottninggatan i Stockholm på mindre än tio år.

ANNONS

- Ideologin fyller ett vakuum i de segregerade områdena. Samtidigt har vi i Sverige en aningslöshet kring de här frågorna. Det är ett misslyckande att vi inte förstått problematiken men också att vi inte tagit tag i det, säger Magnus Ranstorp.

Såväl skola som socialtjänst har svårt att förstå frågan, och brottsbekämpande myndigheter anser att det ligger utanför deras befogenheter då det inte är brottslig verksamhet, konstaterar forskarna.

TT

Fakta: Unik studie

Salafism och salafistisk jihadism har utvecklats och vuxit sig starka på flera platser i svenska städer.

Främst riktas påverkan mot andra icke-salafistiska muslimer och minoriteter.

Påverkan tar sig uttryck i form av hederskultur, könssegregering, antisemitism, homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister.

Radikala predikanter återkommer till nedsättande budskap om bland annat kvinnor, judar, icke-troende och att integreras i det svenska samhället.

Salafisterna är också starka på sociala medier där de jobbar för att vidga antalet rekryter och följare.

Totalt har ett 70-tal personer, i huvudsak inom polisen, socialtjänsten eller övrig verksamhet inom kommunen, från olika platser i Sverige intervjuats.

Studien är gjord av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Källa: Mellan salafism och salafistisk jihadism, Försvarshögskolan

Fakta: Exempel på påverkan

Några exempel ur rapporten om hur salafister påverkar vardagen:

I Gävle sätter salafisterna press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro. De har tydliga kriterier kring vad som krävs för att leva som en ”riktig muslim”. Muslimer som vägrar riskerar att trakasseras.

I Borås sätts unga från tidig ålder i koranskolor och får lära sig att inte beblanda sig med det motsatta könet. Enskilda elever dricker inte skolans vatten och får inte måla med vattenfärg eftersom vattnet är "kristet".

I Västerås förekommer religiös påverkan blandat med kriminalitet. "Det kan handla om ett gäng grabbar som kommer in i matbutik. Har kassörskan inte slöja på sig tar de vad de vill ha utan att betala, de kallar kassörskan för svennehora och spottar på henne", berättar en polis i rapporten.

I Eskilstuna bevakar salafister hur kvinnor och barn klär sig. Heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna.

I Göteborg uppmanade salafister vid förra valet andra att inte rösta eftersom det var "haram" (förbjudet). "De sa att på domedagen kommer du att få stå till svars för allt dumt politiker gjort om du röstar. De stod vid vallokaler i Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Vid en vallokal viftades med en IS-flagga", säger en kommunanställd.

I Arlöv har barn "lekt IS" på förskolor och även uttryckt att de inte vill leka med barn av annan trosuppfattning då de anses ”orena”.

I Halmstad finns en radikal predikant som bland annat förklarat att terrorattacken mot Paris i januari 2015 var en stor lögn och kallat homosexualitet för ett virus.

I Örebro har kvinnor kontrollerats och förvägrats bussresa med hänvisning till att de bär sin klädsel felaktigt. Även unga män drabbas i form av att de sätts krav på dem att kontrollera sina syskon och de drabbas också av tvångsgifte.

Källa: Mellan salafism och salafistisk jihadism, Försvarshögskolan

ANNONS