Konsumenter vill köpa mer hållbart, och lämna till återvinning och second hand. Arkivbild.
Konsumenter vill köpa mer hållbart, och lämna till återvinning och second hand. Arkivbild.

Konsumenter prioriterar miljön framför mode

Stopp för slit och släng - många svenska konsumenter vill inte längre köpa kläder för att bara använda en kort tid. Intresset för miljön är större än för mode och kläder, enligt en färsk webbundersökning.

ANNONS
|

Undersökningen, som genomförts bland annat via en webbpanel i samverkan mellan Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, visar att många konsumenter vill agera mer hållbart när det gäller textilier.

Slit och släng håller inte längre – kläder och hemtextilier ska tas omhand för att hålla längre, och återvinnas när de är utslitna, tycker de allra flesta av de 3000 som tillfrågats. Sju av tio upplever att de kan minska sin miljöpåverkan genom att förändra hur de handlar, sköter om och gör sig av med sina textilier, och en klar majoritet vill förändra beteendet för miljöns skull.

ANNONS

Intresset för miljön är större än intresset för kläder och mode, enligt svaren i undersökningen.

Men konsumenterna efterlyser också mer kunskap och information om kläder och miljö, visar svaren i undersökningen. Till exempel sägs den främsta orsaken till att kläder och textilier slängs i soporna vara att man inte vet vad man ska göra av dem. En fjärdedel av konsumenterna säger att minst hälften av kläderna de köper är miljömärkta, medan många helt enkelt inte känner till att det finns en miljömärkning på kläder. Många tycker att det saknas information om textil och miljö, och att den egna kunskapen är låg.

TT

Fakta: Så gjordes undersökningen

Naturvårdsverket har beställt undersökningen, som är ett resultat av ett treårigt samarbete med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket på regeringens uppdrag. Den är gjord av Gullers grupp.

Under september svarade 3013 personer ur allmänheten på frågor i en webbpanel. Dessutom har två fokusgruppintervjuer genomförts, liksom ett 20-tal telefonintervjuer.

Källa: Naturvårdsverket

ANNONS