Kommuner tvingas hyra in psykologer

ANNONS
|

Många av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan. Det visar Psykologtidningens enkät där 210 av 290 kommuner svarat. Flera känner sig tvungna när de inte får tag på någon skolpsykolog att anställa.

- Vi har fått sammanlagt en behörig sökande. Det är framför allt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som blir lidande, säger Pia Ehrlund Bengtsson, verksamhetschef på Vimmerby kommuns barn- och ungdomsförvaltning, till Psykologtidningen.

ANNONS

57 procent av de svarande kommunerna uppgav att de köpt eller hyrt in psykologtjänster till ett snittarvode på 1260 kronor per timme.

Enligt skollagen ska psykologerna vara med i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. I skolor som granskats av Skolinspektionen har ungefär en tredjedel inte haft en psykolog involverad i den dagliga verksamheten.

- På många skolor kommer psykologen bara in för att utreda elever. Det blir lite av brandkårsutryckningar, säger Anna Blom, utredare på Skolinspektionen.

TT

ANNONS