Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild.

Klart för utredning om ny asylpolitik

En parlamentarisk utredning får nu ett drygt år på sig att ta fram en ny asylpolitik. Den ska bland annat ta ställning till om asylsökande i regel ska få permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd och om en ny humanitär skyddsgrund för ömmande fall ska införas.

ANNONS
|

Regeringen har nu beslutat om att tillsätta den parlamentariska kommitté som ska ta fram en ny migrationspolitik.

- Utgångspunkten är att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) på en pressträff.

Direktiven har förhandlats fram mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna.

Hur länge?

Kommittén ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd och hur långa de tillfälliga tillstånden i så fall ska vara.

ANNONS

Tidigare var permanenta uppehållstillstånd huvudregeln i Sverige, men efter flyktingkrisen 2015, då 163000 sökte asyl här, skärptes asyllagstiftningen till EU:s miniminivå och tillfälliga uppehållstillstånd blev regel.

En omdebatterad fråga är om man ska återinföra en humanitär skyddsgrund för ömmande fall som annars inte skulle kunna få asyl. Det är något som MP, C och L drivit på för och fått igenom i 73-punktsprogrammet med S. Även den frågan ska kommittén diskutera.

- Det finns en del fall där människor är väldigt sköra och utsatta. Det kan till exempel handla om väldigt svårt sjuka, säger Morgan Johansson.

Smal ventil

TT: Innebär inte det, tillsammans med anhöriginvandring, att det kan komma många fler asylsökande?

- Nej, det är inte min bedömning. När den möjligheten fanns tidigare var den väldigt smal, och jag ser framför mig att den kommer att utformas på det sättet även nu, säger Johansson.

ANNONS

Kommittén kommer också att titta på vad som ska gälla för anhöriginvandring, inklusive vilka försörjningskrav som ska gälla om någon som har beviljats uppehållstillstånd vill ta hit sin familj.

Alla riksdagspartier kommer att bjudas in till att delta i utredningen. Men Moderaterna har inte bestämt sig för om de kommer att delta.

Omfattande integrationskris

- Vi kommer att sätta oss ned och analysera direktiven och se om vi kommer kunna vara med eller inte, säger partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard (M).

Moderaterna är kritiska dels till att frågorna om hur ett nej ska vara ett nej och hur återvändande ska bli effektivare inte finns med i direktiven, dels till man öppnar för ytterligare skyddsskäl och anhöriginvandring.

- Det vi menar är att med den omfattande integrationskris som Sverige befinner sig i, så är det fel väg att gå att öppna upp för en större invandring, säger Malmer Stenergard.

ANNONS

Kommittén ska lämna sina förslag senast den 15 augusti 2020.

TT

Fakta: Kommitténs direktiv

Kommittén ska utreda:

Om tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel ska meddelas asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd.

Längden på uppehållstillstånden, om tillstånden som huvudregel ska vara tidsbegränsade samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grunder utöver dem som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden och i så fall vilka dessa grunder bör vara. Kommittén ska därvid särskilt ta ställning till om en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.

I vilka situationer som uppehållstillstånd ska kunna beviljas på grund av anknytning till en utlänning som sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd i Sverige, och

Om och i vilka situationer som ett försörjningskrav ska ställas som villkor för uppehållstillstånd på grund av anknytning och hur ett sådant försörjningskrav i så fall ska utformas.

ANNONS