Illustration från rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini (med hörlurar) i Solna tingsrätt. Till höger om honom advokat Björn Hurtig. Arkivillustration.
Illustration från rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini (med hörlurar) i Solna tingsrätt. Till höger om honom advokat Björn Hurtig. Arkivillustration. Bild: Anders Humlebo/TT

Kirurgen fälls för brott mot en av patienterna

"Stjärnkirurgens" plaststrupar ledde till svåra kroppsskador och långvarigt lidande för de tre patienterna. Men de två första operationerna var försvarliga enligt tingsrätten, som friar Paolo Macchiarini i de fallen. Den tredje operationen borde dock aldrig skett, enligt domen.

ANNONS

Transplantation nummer tre skedde 2012, på en ung kvinna från Turkiet med en skadad luftstrupe. Dessförinnan hade två män genomgått liknande ingrepp, där deras cancerdrabbade luftstrupar ersatts med syntetiska – något som beskrevs som en enorm framgång vid den tiden.

Men ingreppen gick helt fel. Transplantaten fungerade inte och svåra komplikationer uppstod.

Nu fälls den ansvarige kirurgen, Paolo Macchiarini, för operationen på kvinnan. Solna tingsrätt bedömer denna som vållande till kroppsskada, grovt brott. Påföljden blir villkorlig dom.

Handlade i nöd

Tingsrätten anser att ingreppen inte stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För de två första patienterna bedöms de dock som försvarliga, mot bakgrund av patienternas tillstånd och att kirurgen handlat i nöd, i rättslig mening.

ANNONS

Men kirurgen borde enligt tingsrätten inte ha utfört det tredje ingreppet.

– Med tanke på vad han då kände till om hur det hade gått med de två första patienterna stod inte nyttan med operationerna i proportion med de risker som fanns. Det var inte försvarligt, utan det var oförsvarligt, säger rådman Ewa Lindbäck, en av juristdomarna i målet.

– Han borde ha avstått från ingreppet och tagit till andra åtgärder. Om det varit att lindra eller göra ingenting alls – det uttalar vi oss inte om. Men det här skulle han inte ha gjort, fortsätter Lindbäck.

Alla avled

Den förste patienten fick allt värre symptom från luftvägarna månaderna efter operationen och avled i januari 2014. Den andre patienten dog 16 veckor efter transplantationen.

Kvinnans implantat började kollapsa våren 2013 och det gjordes en omtransplantation. Ytterligare svåra komplikationer tillstötte och kvinnan avled 2017 i USA, där hon vårdades sin sista tid i livet.

Paolo Macchiarini har hela tiden nekat till brott. Han och advokaten Björn Hurtig ska nu analysera domen och ta ställning till eventuell överklagan.

– Vi är nöjda med utgången i väsentliga delar. Det har ett stort värde för Paolo att tingsrätten konstaterar att han inte har haft ett uppsåt att skada någon patient och att han har agerat i nöd. Det är den sista risk/nytta-bedömningen som fäller honom, och det är den delen vi inte är riktigt hundra på hur vi ska göra, säger Hurtig.

ANNONS

Inte likgiltig

Åklagarna hade åtalat Macchiarini för grov misshandel, något som kräver ett uppsåt. Det hade inte kirurgen, anser tingsrätten. Han har insett riskerna men var inte likgiltig inför att operationen han döms för skulle leda till svåra kroppsskador och svårt lidande.

"Han har däremot agerat oaktsamt i sådan grad att han ska dömas för vållande till kroppsskada", skriver Solna tingsrätt i sin dom.

De ansvariga åklagarna ska även de analysera domen innan beslut om överklagan.

– Vi får analysera den här domen ordentligt, framförallt det som tingsrätten bygger hela sin dom på, nödparagrafen i brottsbalken, som var en överraskning för oss. Det hade inte lyfts varken från åklagar- försvarar- eller tingsrättshåll innan, säger chefsåklagare Jim Westerberg och fortsätter:

– Det kräver analys om man över huvud taget kan tillämpa nödvärnsparagrafen på det sätt man har gjort.

Fakta: Processen mot Macchiarini

Hösten 2020 åtalades kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel av tre av sina patienter, två män och en kvinna, som transplanterades med syntetisk luftstrupe 2011–2012.

I sin stämningsansökan skriver åklagaren att ingreppen skett "helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet" och att det brutit mot lagen då "det inte utgjort led i någon form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie". Gärningarna ska enligt åklagaren bedömas som grova bland annat då de orsakat "svåra kroppsskador och ett mycket svårt lidande".

I andra hand yrkar åklagaren på att kirurgen ska dömas för vållande till kroppsskada, grova brott.

Den 16 juni dömdes Paolo Macchiarini till villkorlig dom för vållande till kroppsskada, grovt brott, mot en av hans patienter. Han friades i de andra två fallen.

Vållande till kroppsskada har ett lägre straffvärde än misshandel och bedöms i detta fall inte nå upp till ett års fängelse. Därför finns inte skäl att överväga fängelse som påföljd enligt rätten, som dömer kirurgen till villkorlig dom.

Källa: Åklagarmyndigheten, Solna tingsrätt

Fakta: De tre patienterna

Patient 1: En 36-årig man bosatt på Island som hade en sällsynt form av cancer i luftstrupen, där alla behandlingsmöjligheter ansågs uttömda och palliativ vård rekommenderades. KS erbjöd sig att göra en transplantation med syntetisk luftstrupe på mannen, vilken genomfördes sommaren 2011. Efter några månader uppstod allt allvarligare symptom från luftvägarna och han fick återkomma till sjukhuset för olika behandlingar ett stort antal gånger innan han avled i januari 2014. Obduktionen visade att plaststrupen då satt nästan helt löst. Transplantatet omgavs av död vävnad, varig vätska och svamp.

Patient 2: En 30-årig man från USA med cancer i luftstrupen, vars allmäntillstånd bedömdes som gott vid inskrivning på KS. Opererades i mitten av november 2011, snart därefter uppstod problem som förvärrades. I mars 2012, 16 veckor efter transplantationen, avled mannen plötsligt. Ingen information om dödsorsaken finns i KS journaler.

Patient 3: Ung kvinna från Turkiet, med skadad luftstrupe. Olika försök att reparera den hade misslyckats och i juli 2012 skrevs hon in på KS för att där få en syntetisk luftstrupe transplanterad. Hennes tillstånd bedömdes då som stabilt. Under en förberedande operation inför transplantationen uppstod en nödsituation som gjorde att läkarna tvingades ta bort hennes ena lunga. Själva transplantationen genomfördes i augusti 2012 och snart därefter uppstod olika komplikationer, som lunginflammation, hjärtstillestånd och flera hålbildningar kring transplantatet. Våren 2013 började implantatet kollapsa och under sommaren gjordes en omtransplantation. Ytterligare svåra komplikationer tillstötte – under åren på KS genomgick patienten nära 200 olika kirurgiska ingrepp. Kvinnan vårdades senare i USA, där hon avled 2017.

Källa: Kjell Asplunds utredning

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS