Karolinska hotat - säkerhetsnivån höjd

Karolinska sjukhuset har mottagit ett hot och höjt säkerhetsnivån. Händelsen har enligt sjukhusets säkerhetsledning ingen terrorkoppling och rubriceras som olaga hot av Stockholmspolisen.

ANNONS
|

EnligtDNinkom det ett hot mot Karolinska universitetsjukhuset i natt.

Varken polisen eller sjukhuset avslöjar särskilt mycket om hotet.För GP bekräftarsjukhusets pressjour att det inkommit ett hot mot Karolinska, menvill inte säga vid vilken tidpunkt hotet mottogs.Sjukhuset har enligt rutiner höjt säkerhetsnivån och har lämnat över ärendet till polisen. Verksamheten fortsätter i övrigtsom vanligt.

Ingen terrorkoppling

Även Stockholmspolisens presstalesperson Lars Byström bekräftar att sjukhuset mottagit ett hot, vilket nuär under utredning.

– Vi kan bekräfta att det inkommit ett hot mot Karolinska universitetsjukhuset och attvi har tagit över ärendet. Det är allt vi kan säga i nuläget.

SvDciterarCarl Magnus Rutherfalk,chefen för Karolinskas säkerhetsledning, som säger atthotet inte harterrorkoppling, men kommenterar inte vidare vad hotet handlar om.

ANNONS

Enligt Stockholmspolisens presstalesman rubriceras händelsen som olaga hot.

ANNONS