Musikern Oskar Linnros, skådespelaren Ellen Bergström och e-sportaren Emil Christensen deltar i kampanjen.
Musikern Oskar Linnros, skådespelaren Ellen Bergström och e-sportaren Emil Christensen deltar i kampanjen.

Kampanj ska förklara vad som är frivilligt sex

Om sex inte är frivilligt så är det ett brott. Det är innebörden av nya samtyckeslagen och budskapet i Brottsoffermyndighetens kampanj om den.

ANNONS
|

De kommande veckorna kommer budskapet om den nya samtyckeslagen att fylla olika digitala kanaler, som en del av Brottsoffermyndighetens nya kampanj som riktar sig mot unga i åldrarna 18–25 år.

Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om den sexualbrottslagstiftning som började gälla den 1 juli i år och som utgår från att sex ska vara frivilligt, annars så är det olagligt.

- Vi vill få igång en mer uttalad diskussion om vad som är frivilligt och inte. Vi kommer inte att diskutera i några detaljer vad som är okej sex och inte, utan att vårt uppdrag är att få i gång en diskussion, om värderingar, om vad frivillighet är och hur det kan komma till uttryck på olika sätt, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

ANNONS

"Tråkig kultur"

Det kommer också att finnas en webbsida dit unga kan vända sig för att få information om vad som är straffbart och diskutera frågan. Till sin hjälp för att sprida kampanjen har myndigheten tagit tre kända personer, förutom Emil Christensen också skådespelaren Ellen Bergström och musikern Oskar Linnros.

- Det viktiga för mig är att vara budbäraren gentemot min målgrupp, att upplysa dem om kampanjen och hur verkligheten ser ut. Jag tror inte alla förstår det. Det är så mycket press och normer som spelar in, speciellt hos unga killar. Det finns en ganska tråkig kultur som man kan lyfta upp och skapa debatt kring, för att få folk att tänka sig för och säga nej när kompisar inte beter sig korrekt, säger Emil Christensen.

Prata hemma

Han rekommenderar även vuxna som passerat målgruppsåldern att kolla in kampanjen.

- Då kan man diskutera med sina barn eller ungdomar hemma, ha en dialog om det här. Jag tror att man måste prata mer, det gäller allt i samhället, säger Emil Christensen.

ANNONS

Även om fokus i första hand ligger digitalt, kommer kampanjen att synas även på andra håll, säger Annika Öster.

- Det här är något som gäller hela Sverige, så det kommer att märkas på olika sätt. Det kommer att synas på tåg, i tunnelbanan, på storskärmar. Jag tror inte att man så länge till kommer att kunna ducka för det faktum att sex ska vara frivilligt, annars är det ett brott.

TT

Fakta: Samtyckeslagen

Den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft den 1 juli, och har ofta kommit att kallas samtyckeslagen.

Tidigare har det krävts våld eller tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att en handling ska räknas som våldtäkt.

Nu utgår i stället lagen från att sex ska vara frivilligt – är det inte det så är det olagligt. I nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt".

Två nya brott infördes också i brottsbalken, som heter oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Det innebär att gärningsmannen kan dömas för exempelvis våldtäkt – även om det inte fanns ett sådant uppsåt – om hen varit grovt oaktsam gällande att den andra personen inte deltar frivilligt.

ANNONS