Samma vecka som utrikesminister Margot Wallström (S) frågas ut i KU om UD:s hantering av handlingar kommer Justitieombudsmannen åter med kritik mot UD på samma tema.
Samma vecka som utrikesminister Margot Wallström (S) frågas ut i KU om UD:s hantering av handlingar kommer Justitieombudsmannen åter med kritik mot UD på samma tema.

JO kritiserar UD: Följer inte grundlagen

Justitieombudsmannen (JO) riktar åter skarp kritik mot UD för att dra benen efter sig när det gäller att lämna ut handlingar. UD verkar inte ha lärt sig av tidigare påpekanden från JO, KU och JK om att bättra sig och att respektera grundlagen, konstaterar JO mellan raderna.

ANNONS
|

"Jag är mycket kritisk till att Utrikesdepartementet inte vidtagit de åtgärder som krävs", skriver JO Cecilia Renfors i sitt beslut.

Beslutet gäller en anmälan från en journalist som i november 2017 begärde ut en mängd handlingar. I juni 2018 hade denne ännu inte fått ut några handlingar, men väl ett besked om att det skulle dröja ytterligare och att det berodde på tidsbrist. Då anmälde journalisten det hela till JO.

JO framhåller att det är extra viktigt att just Regeringskansliet, som UD är en del av, respekterar offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till att skyndsamt kunna ta del av handlingar.

ANNONS

Andra följer

"Om regeringskansliet brister i detta avseende är risken stor att inte heller andra myndigheter anser sig behöva leva upp till grundlagens krav", skriver JO och hänvisar till ett beslut som JO tog 2013.

Beslutet 2013 gällde ett ärende där regeringskansliet fick likalydande skarp kritik för att inte lämna ut handlingar i rimlig tid.

JO vill ha svart på vitt vad UD gör för att sluta arbeta på ett sätt som strider mot grundlagen.

"Med hänsyn till att Utrikesdepartementet återkommande och under flera år brustit i hanteringen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar är det angeläget att följa upp det arbete som görs. Departementet ska därför senast den 1 oktober 2019 redovisa till JO vilka åtgärder som dittills vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planeras", skriver JO.

Frågades ut i KU

Så sent som på torsdagen frågades utrikesminister Margot Wallström (S) ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) om UD hantering av handlingar i samband med utvärderingen av regeringens kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd. Hon lovade bättring vad gäller att följa grundlagen och flera ledamöter påpekade att det inte var första gången som UD får kritik för att inte leva upp till offentlighetsprincipen.

Vad gäller JO:s färska beslut hänvisar Wallströms pressekreterare till UD:s presstjänst för kommentarer.

ANNONS

- Vi arbetar aktivt med förbättringar och vi gör en översyn av hur vi arbetar med utlämningsärenden, säger Vilhelm Rundquist på presstjänsten.

TT

ANNONS