Ja till riktålder för pension

ANNONS
|

Pensionsmyndigheten är positiv till att begreppet riktålder införs för pensionering och principen att riktåldern höjs i takt med livslängdsutvecklingen. Dessutom bör åldersgränser i kringliggande system också knytas till den ökande medellivslängden, skriver myndigheten i sitt remissvar på Pensionsåldersutredningen. Myndigheten anser också att rätten att jobba kvar till 69 års ålder bör införas så snart som möjligt.

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är i princip för begreppet riktålder men poängterar i sitt remissvar att de ekonomiska konsekvenserna för arbetsgivarna inte är tillräckligt utredda.

ANNONS