Ingen amnesti för ensamkommande

ANNONS
|

Det blev en lång – men inte särskilt uppslitande – debatt om migrationspolitiken på Socialdemokraternas kongress. Istället fick Morgan Johansson, som hållit i arbetet med att ta fram en kompromiss som alla kan leva med, beröm av flera ombud.

Det är i första hand den nya skrivningen "Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehåll stillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering" som lugnat missnöjda ombud.

– Det är ett bra kompromissförslag, säger Philip Botström, ordförande SSU.

Anders Lundkvist, Norrbotten, säger att riktlinjerna i sin reviderade form är "en bra balansgång mellan två målkonflikter: vi vill ge så många som möjligt skydd, men de måste också få ett människovärdigt mottagande".

ANNONS

Även Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet, som inför kongressen var väldigt kritiskt till partistyrelsens linje var i stora drag nöjd med de justeringar som gjorts.

– Men jag tycker inte att det är rimligt att Sverige lagt sig på EU:s lägsta nivå. Jag tycker att det hade gått att komma längre redan nu, säger han.

Ett par av ombuden vädjade dock om förändring på en mycket konkret punkt.

Maria Brauer, Bohuslän, är en av flera som vill se en amnesti för ensamkommande från Afghanistan.

– De är ambitiösa och törstande efter kunskap. Det är inte säkert i Afghanistan och många har ingenstans att återvända till. Vi måste ge dem amnesti, säger hon.

Migrationsminister Morgan Johansson avvisar dock kraven, av principiella skäl.

– Då överger vi den reglerade invandringen. Om vi inför en amnesti, vad händer då nästa år? Och nästa? säger han.

Kongressen ställde sig bakom honom även på den punkten – och efter nästan tre timmars debatt och omröstning var en av de svåraste punkterna på S-kongressens dagordning över.

ANNONS