Blommor och ljus utanför villan i Bjärred där fyra familjemedlemmar hittades döda i början av året. Arkivbild.
Blommor och ljus utanför villan i Bjärred där fyra familjemedlemmar hittades döda i början av året. Arkivbild.

Inga varningsklockor före familjens död

Föräldraparet i Bjärred bestämde sig om familjens slut redan under hösten 2017 – men ingen utomstående förstod vad som höll på att hända. I januari hittades mamma, pappa och två flickor döda i familjens villa.

ANNONS
|

- Vi får förhålla oss till att det ibland är vissa saker som händer som är omöjliga att förutse och förhindra, säger polisinspektör Stefan Svensson, som i elva månader arbetat med förundersökningen.

Polisen har kommit fram till att föräldrarna gemensamt och i samförstånd dödade sina två döttrar, 11 och 14 år gamla, men misstankarna kommer inte att kunna prövas i någon rättegång. När förundersökningen nu snart är avslutad kommer den att läggas ner.

ANNONS

Vem som dödade vem kommer polisen inte att uttala sig om.

- Vem som har varit drivande och inte drivande, det har vi inte svar på i den här utredningen, säger Stefan Svensson.

Orolig arbetskamrat

Den 9 januari kontaktade en man polisen och vädrade sin oro över en arbetskamrat som inte kommit till jobbet. Patrullen som skickades till familjens villa konstaterade att det var släckt och fördraget för fönstren. Men genom en glipa såg poliserna en död man, som föreföll ha tagit sitt liv.

Inuti det låsta huset hittades sedan mamman död i en säng.

- Ganska snabbt hittar patrullen de två flickorna också, de låg nedbäddade i sina sängar, säger Stefan Svensson.

Polisen hittade ett testamente, ett avskeds- eller förklaringsbrev och ett brev med praktisk information. I avskedsbrevet skriver föräldrarna om barnens sjukdom, ME, kroniskt trötthetssyndrom. "Ingen av oss kommer någonsin att kunna leva ett liv i egentlig mening", skriver föräldrarna.

ANNONS

- Föräldrarna har varit hårt ansatta och allt fokus har gått åt till barnens sjukdom, säger Stefan Svensson, som i övrigt inte kan uttala sig om föräldrarnas psykiska status.

Autentiska underskrifter

TT: Hur kan man veta att den ena föräldern inte tvingade den andra?

- Dokumenten har noggrant undersökts för att se att det är autentiska namnunderskrifter, säger Stefan Svensson.

Namnteckningarna har jämförts med föräldrarnas tidigare underskrifter på andra papper och det är också klarlagt att avskedsbrevet var utskrivet innan det skrevs under.

- Det är ingen förälder som har skrivit på ett tomt papper. Och inte heller där fanns det några tecken på att det skulle vara en utomstående gärningsman, inga främmande fingeravtryck eller något sådant.

ANNONS

Även undersökningar av mobiltelefoner och datorer visar att båda föräldrarna var medvetna om vad som skulle ske. Däremot tyder ingenting på att flickorna visste något i förväg.

Det sista livstecknet från familjen som polisen hittat är från den 5 januari. Men exakt tidpunkt för dödsfallen är inte fastställd, inte heller exakt i vilken ordning familjemedlemmarna avlidit.

"Omöjligt att säga"

TT: Vad hade krävts för att stoppa föräldrarnas planer?

- Det är omöjligt att säga. Vi har hållit ett stort antal förhör med anhöriga och med folk som kände familjen och det är inte någon som sett en sådan här sak komma, säger Stefan Svensson.

Polisen har inte haft som huvudfokus att utreda kommunens agerande när det gäller familjens situation, men inga uppenbara misstag har skett enligt polisen. Flickorna hade hemundervisning och ingen av de lärare som var i kontakt med familjen såg några varningstecken.

- Av det som har kommit fram finns det ingenting, som jag ser det i alla fall, som ska ligga kommunen till last.

ANNONS

Stefan Svensson och hans kollegor har fortlöpande hållit kontakt med och informerat familjens anhöriga. Det är en utredning som väckt starka känslor.

- Alla som jobbar och kommer i kontakt med ett sådant här ärende bli påverkade, det går inte att undvika, säger Stefan Svensson.

TT

Fakta: ME/CFS

ME, också benämnd som CFS eller kroniskt trötthetssyndrom, är en neurologisk sjukdom och den som drabbas har en känsla av utmattning som inte går att vila bort.

Vanliga symptom är trötthet som inte går över när du vilar, feberkänsla, huvud- och muskelvärk, minnes- och koncentrationssvårigheter och minskad tolerans för stress.

ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för chronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom.

Sjukdomen drabbar enligt riksförbundet för ME-patienter 0,2–0,4 procent av befolkningen, vilket kan innebära att upp till 40000 svenskar är drabbade.

ME/CFS kan drabba både barn och vuxna men det är oklart vad som ligger bakom sjukdomen. Många som får den har först haft en eller flera virus- eller bakterieinfektioner.

Det finns i dag ingen behandling som botar sjukdomen. Däremot kan medicinsk symtomlindring och korrekta råd om sjukdomshantering lindra symtomen.

Källa: 1177 och Riksförbundet för ME-patienter.

ANNONS