Riktlinjerna för hur man agerar vid hot ser olika ut på olika skolor beroende på hur skolan ser ut och vilket hot som det gäller. Arkivbild.
Riktlinjerna för hur man agerar vid hot ser olika ut på olika skolor beroende på hur skolan ser ut och vilket hot som det gäller. Arkivbild.

Inga generella rutiner vid hot mot skolor

Grovt våld i svenska skolor är ovanligt, men om det sker kan personalens agerande bli avgörande.

ANNONS
|

Vid exempelvis en brand finns det tydliga rutiner för hur skolpersonal ska agera, och ofta övar man inför eventuella brandlarm. När det gäller hot om våld ser det annorlunda ut.

Från Skolverket vill man inte ge några generella råd, men det finns krav på att skolorna tar fram en handlingsplan.

- Min bedömning är att man pratar om den här typen av säkerhetsarbete på de flesta skolor. Jag skulle bli förvånad om det ser ut på ett annat sätt. Kravet är att man ska arbeta med säkerhetsfrågor, göra riskbedömningar och utarbeta handlingsplaner utifrån det men det finns ingen detaljreglering, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolstyrelsen/Skolverket.

ANNONS

Olika riktlinjer

Skolorna själva ska löpande bedöma risker och ta fram rutiner utifrån vad man har gjort för riskanalys. Sedan tar man ställning till om det är något som behöver övas.

- Riktlinjerna ser nog olika ut på olika skolor beroende på hur skolan ser ut och vilket hot som det gäller, säger Anders Ahlqvist, kriminalkommissarie på nationellt IT-brottscentrum.

Vid hot kan det handla om att man stänger in sig, lämnar skollokalerna eller att man försöker stänga ute en person som hotar. Skolpersonal uppmanas också att kontakta polisen och låta dem göra riskbedömningen.

- Att avgöra om hotet är på riktigt är problemet. De internetbaserade hoten är ju oftast bara en rad med text och då är det otroligt svårt. Svensk polis har genom åren valt att agera som att alla hot är äkta. I något enstaka fall har man kunnat bortse från det men det är undantag, säger Anders Ahlqvist.

ANNONS

Extremhot ovanliga

Niclas Westin säger att det är ganska vanligt med olika typer av hot- och krissituationer i skolorna, som slagsmål eller att hotfulla personer tränger sig in i skolan. Det är man på många håll vana vid att arbeta med och har rutiner för. Han poängterar att det är ovanligt med hot av en mer extrem karaktär.

- Tack och lov är mord- eller bombhot sällsynta. Man lägger fokus på det som har störst sannolikhet att inträffa, det är det allra viktigaste, säger Niclas Westin.

TT

Fakta: Handlingsplan vid hot mot skolor

Det finns riktlinjer för att skolorna ska veta hur de bör agera vid en situation med väpnat våld. Bakom skriften "Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer" står Skolverket tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Ur rekommendationerna:

• Ring 112.

• Underlätta polisens arbete. Skolpersonal bör vara medveten om hur polisen arbetar och följa polisens anvisningar.

• Inrymning. Elever och skolpersonal tar skydd i klassrum eller andra skolsalar.

• Utrymning. Skolpersonal och elever lämnar skolan för att söka skydd.

• Utestängning. Om en gärningsperson stängs ute kan det bidra till att minska skada. Utestängning kan exempelvis ske genom att låsa eller barrikadera ingångar.

Källa: Skolverket

ANNONS