Den populära Mitt kors-kampanjen på Facebook går ut på att med en bild på sitt kors visa sitt stöd för förföljda kristna. Uppståndelsen har lett till en hätsk debatt mellan olika falanger inom Svenska kyrkan.
Den populära Mitt kors-kampanjen på Facebook går ut på att med en bild på sitt kors visa sitt stöd för förföljda kristna. Uppståndelsen har lett till en hätsk debatt mellan olika falanger inom Svenska kyrkan.

Hätsk debatt blottar kyrkans kris

Den populära kampanjen Mitt kors har vållat hätsk debatt inom Svenska kyrkan. Uppståndelsen bottnar i en historisk konflikt kring hur kyrkan ska se på kristendom. Bedömare varnar nu för att samfundets kris kan djupna.

ANNONS
|

Svenska kyrkan beskrivs ofta som en organisation i kris. Sedan flera år tillbaka krymper samfundet och i somras blev medlemstappet rekordstort efter avslöjanden om dyra tjänsteresor utomlands. Nu bubblar ytterligare konflikter upp till ytan. Den populära Facebook-sidan Mitt kors – som startades av tre präster i slutet av juli och nu, drygt tre veckor senare, nått ett medlemstal på drygt 8000 personer – har kritiserats av kyrkans ledning och lett till en infekterad diskussion.

Kampanjen – som går ut på att med en bild på sitt kors visa sitt stöd för förföljda kristna – startade efter mordet på den franske prästen Jacques Hamel.

ANNONS

Skillnad i syn

Men skeptikerna ser en risk att korset används för att trigga våld och motsättningar mellan kristna och muslimer. Den hårda tonen fick nyligen en av prästerna som tagit initiativ till kampanjen att lämna Svenska kyrkan.

I mångt och mycket handlar de starka känslorna om en historisk konflikt mellan olika falanger inom kyrkan, enligt Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på den kristna tidningen Dagen.

- Om Jesus är enda vägen till Gud är en kärnfråga i kristenheten. Har den kristna tron rätt i detta? Eller är det så att man i ett modernt samhälle måste säga att det finns många religioner, de är fina allihop, och egentligen är det nog samma gud bara att vi har lite olika sätt att närma oss? Det går en teologisk skiljelinje väldigt tydligt där, och den aktualiseras av den här debatten, säger Elisabeth Sandlund, som själv gått med i kampanjen.

Många förvirrade

Hon får medhåll av statsvetaren Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet.

- Det finns en skillnad inom kyrkan i synen på kristendom – om kristendom är en religion som är mer sann och riktig än andra, och om man ska sympatisera främst med kristna eller solidarisera sig med alla förföljda. Det ena utesluter inte det andra, men man kan ha olika prioriteringar, säger Magnus Hagevi.

ANNONS

I en organisation som samlar 6,2 miljoner medlemmar är det oundvikligt att det ibland blir debatt, framhåller Stockholms biskop Eva Brunne.

- Vi har aldrig varit en kyrka där alla är eniga. Sedan blir tonen hård och trubbig när man ska driva ett samtal på 144 tecken, men den blir inte lika hård och trubbig om man möts, säger Eva Brunne.

Men Elisabeth Sandlund är rädd att respekten för kyrkan minskar när den inte kan ge en tydlig presentation av vad kristen tro innebär.

- Jag tror att väldigt många medlemmar blir förvirrade; Vad är det egentligen de bråkar om, har inte kyrkan alltid använt kors som symbol, har de inte viktigare saker att ta itu med när världen brinner?

Förtroendekris

Enligt Magnus Hagevi kan debatten bidra till att kyrkans kris djupnar.

- Det ligger i farans riktning att Svenska kyrkan uppfattas som ganska färglös när man inte ens ska visa sitt kors. Det är kanske inte så de menar, men det är så det uppfattas, säger han.

ANNONS

Biskop Eva Brunne påpekar att det inte finns något regelverk för hur man får bära korset.

- Det är bra att man säger att vi ska bära vårt kors, det gör jag alla dagar, men en sådan här kampanj lockar också till sig människor som vill polarisera – även om det inte var kampanjens syfte, säger Eva Brunne.

Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterade häromdagen debatten på Twitter: "Vi hjälper människor inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna."

Fakta: Mitt kors

Initiativtagarna till Mitt kors är tre präster; Annika Borg, som även bland annat verkar som ledarskribent på moderata Barometern, prästen Helena Edlund, som tidigare haft förtroendeuppdrag för SD i Malmö, och Johanna Andersson, politisk aktiv i POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) och som nyligen meddelade att hon lämnar Svenska kyrkan i protest mot det hon beskriver som kyrkoledningens kampanj mot Mitt kors.

Syftet är att ta ställning för världens förföljda kristna genom att bära korset runt halsen.

Gruppens medlemmar har på några veckor växt till närmare 8300 stycken.

På sajten finns bilder på kors i alla tänkbara former och färger, bifogat med medlemmarnas beskrivningar av vad korset betyder för dem.

Ledande personer inom Svenska kyrkan har uttryckt kritik mot kampanjen. Exempelvis varnade kommunikationschefen Gunnar Sjöberg för att den kunde vara "uppviglande".

En av prästerna begärde nyligen utträde ur kyrkan då hon upplevt sig mobbad.

Fakta: Stort medlemsras

Svenska kyrkan krymper sakta men säkert, men aldrig har så många valt att lämna samfundet som denna sommar.

Under juni begärde drygt 13300 personer att få lämna kyrkan, jämfört med omkring 3000 en normal junimånad.

Raset bromsades upp i juli, men drygt 5100 utträden ligger ändå långt över de mellan 2100–2800 utträdena en vanlig junimånad.

Framför allt är det medieavslöjanden om dyra utlandsresor som slår tillbaka på samfundet.

Hittills i år har 38300 medlemmar lämnat Svenska kyrkan. Det kan jämföras med 46900 utträden under hela 2015.

ANNONS