Statsminister Stefan Löfven vill se ökade åtgärder mot internationella stöldligor som inriktar sig på brott mot bland annat äldre i Sverige. I dag besökte Löfven bland annat ett mobilt poliskontor i Svenljunga.
Statsminister Stefan Löfven vill se ökade åtgärder mot internationella stöldligor som inriktar sig på brott mot bland annat äldre i Sverige. I dag besökte Löfven bland annat ett mobilt poliskontor i Svenljunga.

Hårdare tag mot internationella stöldligor

Det ska bli svårare för internationella ligor att åka på brottsturnéer genom Sverige. Regeringen lägger i vår fram ett åtgärdspaket.

ANNONS
|

Ligorna reser från ort till ort och begår ett stort antal brott under färden genom Sverige, inte minst mot äldre och funktionshindrade personer. Ofta kommer de kriminella från, eller är på väg till, liknande turnéer i andra europeiska länder.

Tillvägagångssätten varierar. Här finns allt från personer som utger sig komma från hemtjänsten eller ett elbolag, till ficktjuvar som riktar in sig på äldre i matbutiker.

- De här personerna har bara ett syfte med att besöka Sverige, det är att begå brott, säger Håkan Carlsson, chef för polisens så kallade Circa-grupp, som utreder stöldligor och andra seriebrottslingar som specialiserat sig på brott mot äldre eller funktionshindrade personer.

ANNONS

- Vi måste göra det mer obekvämt för dem, för att motivationen att resa till Sverige och begå brott ska minska.

Lista i vår

Statsminister Stefan Löfven (S) är under tre dagar ute på en miniturné, med temat trygghet, brott och straff. Under den första dagen, i Kinna och Svenljunga i Västergötland, träffade han bland annat Håkan Carlsson.

Regeringen ger nu justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i uppdrag att ta fram en lista över tänkbara åtgärder mot de internationella stöldligorna. Målet är att listan ska presenteras senast i februari.

- Polisens bedömning är att de här ligorna ligger bakom ungefär hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölderna av jordbruksmaskiner, säger Stefan Löfven.

- Därför är Morgan Johanssons uppdrag att vända på alla stenar som finns.

ANNONS

Mer samverkan

Enligt polisens underrättelsetjänst kommer varje vecka mellan 50 och 60 identifierade kriminella som ingår i sådana här stöldligor in i Sverige, rapporterade TT i söndags. De har ofta arbetat fram en avancerad logistik för hur bostadsinbrotten genomförs.

- Vi får inte stopp på flödet. Och vi har ju underrättelseinformation som visar att inom den här miljön har man uppfattningen att Sverige är ett tacksamt och bra land att åka till och begå brott, för "i Sverige är de så naiva", sade Göran Landvall, som är sakkunnig om bostadsinbrott på Nationella operativa avdelningen hos Polisen.

Stefan Löfven pekar redan nu ut ett antal åtgärder. Bland annat ska Polisen, Tullverket och Kustbevakningen öka sin samverkan för att bekämpa de internationella stöldligorna och göra det svårare för dem att föra ut stöldgodset ur Sverige.

Statsministern, som i dag träffat poliser i bland annat Kinna och Svenljunga, pekar ut exempelvis Litauen, Polen och Rumänien som länder där ligorna ofta har sin bas.

- Vi kommer därför att inleda en dialog med de här länderna och också driva frågan i EU, säger han.

ANNONS

Hårdare straff

Detta är ett svagt besked, anser moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé. M vill i stället se tre förändringar i lagstiftningen: att minimistraffet för inbrott höjs till ett år, att man ska kunna utvisa utländska medborgare redan vid sex månaders straffvärde samt att mängdrabatten slopas.

- Att statsministern nu äntligen sett att det här är ett stort problem, det är positivt. Men slutsatsen kan ju inte vara att ge justitieministern i uppdrag att fundera på den här frågan. Här behövs konkreta förslag som har effekt, säger Tobé.

TT

Fakta: Så arbetar inbrottsligorna

I Sverige steg antalet villainbrott med 53 procent mellan åren 1996 och 2016, då 13800 stycken polisanmäldes. Ungefär hälften av alla bostadsinbrott står internationella stöldligor för, och dessa har ofta utarbetat en avancerad logistik:

I hemlandet finns en beställare, som vill ha gods av ett visst slag. Denne anlitar sedan utförare som får i order att åka till Sverige för att genomföra inbrotten.

I Sverige tas utförarna emot av det polisen kallar en "ankarperson", kopplad till beställaren. Denne hanterar praktiska frågor som logi och fordon och ger order till utföraren om var inbrotten ska ske, och vad som ska stjälas.

Efter inbrotten åker utföraren vidare till en ankarplats, ett slags lager där stöldgods från utförare samlas upp. Därifrån lastas det sedan på fordon och förs till hemlandet.

Tillbaka hos beställaren "tvättas" och legaliseras stöldgodset. Därefter förs det ut på den vita begagnatmarknaden i olika länder.

Källa: Polisen, Villaägarna

ANNONS