Tumlare är en av de allra minsta tandvalarna, och blir 140–170 centimeter lång. Arkivbild.
Tumlare är en av de allra minsta tandvalarna, och blir 140–170 centimeter lång. Arkivbild. Bild: David Gard/TT

Hård trafik hotar Östersjöns tumlare

Den akut hotade tumlaren får fortfarande inget skydd i havet söder om Gotland, trots att området utnämnts till naturskyddsområde. Östersjöns mest trafikerade fartygsled fortsätter att gå rakt igenom och fisket pågår som förut.
– Man skapar låtsasreservat som bara finns på pappret, säger Dima Litvinov vid svenska Greenpeace.

ANNONS

I slutet av 2016 presenterade dåvarande miljöminister Karolina Skog (MP) Sveriges nya Natura 2000-områden. Naturskyddet omfattade bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, totalt en miljon hektar söder om Gotland.

Just där samlas det hotade beståndet av Östersjötumlare för att leka och para sig under sommarmånaderna, hade svenska forskare då nyligen avslöjat. Forskarna hade även upptäckt att beståndet var alarmerande litet, knappt 500 individer. I dag bedöms Östersjötumlaren som akut hotad i Artdatabankens rödlista över hotade arter.

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, sade Karolina Skog då i ett pressmeddelande.

ANNONS

30 000 lastfartyg

Utnämningen ledde till att Sverige uppfyllde den internationella konventionen för biologisk mångfald, som säger att varje land ska skydda minst tio procent av sina kust- och havsområden. Men för tumlarna märks än i dag ingen skillnad.

– I dagsläget finns inga som helst restriktioner. Det är bara linjer på en karta. Varje år passerar omkring 30 000 lastfartyg rakt igenom det här känsliga området, och fiske är fortfarande tillåtet, säger Kjell Larsson, som är professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Problemet, förklarar han, är att området ligger utanför svenskt territorialvatten, i det som kallas Sveriges ekonomiska zon. Enligt FN:s havsrättskonvention är det fritt fram för alla länder att färdas där, vilket leder till både utsläpp och ett konstant buller som stör tumlarnas egen kommunikation. Och fiske – som leder till att tumlarna kvävs när de fastnar i nät – är tillåtet för alla EU-länder. För att skydda tumlarnas känsliga lekområden från dessa hot krävs därför överenskommelser på internationell nivå.

Bara på papperet

Dima Litvinov, ansvarig för havsfrågor vid svenska Greenpeace, kallar konstruktionen för en "papperspark".

– Man skapar låtsasreservat som bara finns på pappret. Det är bara en papperspark, tills man har fyllt den med ett innehåll. Vad man egentligen säger är att området borde vara skyddat, men i sig ger beteckningen Natura 2000 inget skydd.

ANNONS

Vägen till ett faktiskt naturskydd går via något som kallas för en havsplan, som Havs- och vattenmyndigheten tar fram. Den blir sedan vägledande vid Sveriges förhandlingar inom EU – som hanterar fisket – och inom organisationen IMO (International Maritime Organization), som hanterar sjöfarten. När det gäller fisket är Magnus Danbolt, naturvårdshandläggare och marinbiolog vid länsstyrelsen i Kalmar, försiktigt optimistisk att det kan bli bifall för en reglering.

– De indikationer vi får är att EU inte vill att Östersjöns enda valart ska dö ut. Man har fått upp ögonen för att det är en genetiskt isolerad och mycket utsatt tumlarpopulation. Vi har lämnat en hemställan till Havs- och vattenmyndigheten att i första hand förbjuda allt garnfiske, säger Magnus Danbolt.

Sänka farten

Men när det gäller fartygstrafiken ser det betydligt trögare ut, säger han. Och det tycks vara en ganska utbredd uppfattning. Dels handlar det om direkt ekonomiska frågor som att internationella rederier kan få längre transporttider, dels handlar det om att miljöintressen kan ställas mot varandra – en längre körsträcka kan öka utsläppen av växthusgaser.

– Då vägs klimatfrågan mot biologisk mångfald, säger Kjell Larsson. Men utsläppen kan minskas genom att minska farten. Det är ett oacceptabelt läge att vi har så enormt mycket fartygstrafik i dessa känsliga områden. Det är inte rimligt att vi först utser skyddade områden och sedan inte ger dem ett vettigt skydd.

ANNONS

Jörn Spolander/TT

En vuxen tumlare blir 140–170 centimeter lång och väger 40–60 kilo. De lever sällan längre än tolv år, blir könsmogna vid tre till fyra års ålder och parar sig under sommaren. Honorna kan få en unge. Dödligheten bland Östersjötumlarna är hög, så varje hona måste få i genomsnitt fyra ungar under sin livstid för att beståndet ska vara stabilt.

Tumlare är en av de minsta tandvalarna och jagar bland annat sill, småtorsk, smörbultar, tobis och pirål.

Tumlarna kring Sverige är uppdelade i tre skilda populationer. Östersjöbeståndet består av knappt 500 individer och är genetiskt skilt från de tumlare som lever i Västerhavet. De beskrivs som akut hotade på Artdatabankens rödlista. Ett av de främsta hoten är fiske, där tumlaren fastnar som bifångst i nät. Andra hot är undervattensbuller, miljögifter, förändringar i ekosystemet och minskad bytestillgång.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS