Här spränger försvaret minor i Öresund

Kustbevakningen är på plats i Öresund och letar minor som är kvar sedan första och andra världskriget. Under torsdagen berättar Försvarsmakten att man nu har sprängt en av de gamla krigsminorna.

ANNONS
|

Under första och andra världskriget fälldes omkring 175 000 minor i Östersjön och Västerhavet.

- Alla dessa minor klarade man inte av att ta hand om då och många hamnade på botten. Vi uppskattar att ungefär 30 procent av alla minor finns kvar, säger Jimmie Adamsson,informationschef på Tredje sjöstridsflottiljen.

Sedan i tisdags genomför fartygen HMS Vinga och HMS Sturkö en minröjningsoperation i och omkring Öresund, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Välbehållen mina

Två dagar in i operationen har hittills en mina lokaliserats och röjts. Minan var välbehållen och något nedsjunken i sanden.

– Vi kan efter röjningen konstatera att sprängmedlet fortfarande var intakt men att sensorerna sedan länge var förstörda. Djupet var endast 30 meter på platsen vilket gav ett stort vattenuppkast, säger Johan Månsson, fartygschef på HMS Vinga.

ANNONS

Se klippet här:

Mycket trafikerat område

Minröjningen sker efter att ny forskning utförts i krigsarkiven. Området som fartygen har fokuserat på ligger väster om Kullens fyr, som ligger i höjd med Ängelholm. Området pekas utsom en plats där brittiska bottenavståndsminor fälldes med flyg mellan 1942-1945.

Det är mycket trafikerade vatten och är därför prioriterat för den här typen av undersökningar, enligt Försvarsmakten.

– Just det här området är väldigt trafikerat så det är inte ovanligt att vi hittar saker som fartyg dumpar på sin väg. Det kan röra sig om olika metallobjekt, möbler och elektronik men också rester från många års fiskeverksamhet, säger sonarbefälet Otto Stark.

Finns fler i området

Minan som hittats och röjts är en cylinderformad bomb från brittiska flyg och Försvarsmakten bedömer att det finns fler i området.

- Vi har hittat fler som vi tror är minor men de kan vara ännu mer nedsjunkna och svårare att se, men vi bedömer helt enkelt att det finns fler, säger Jimmie Adamsson,informationschef på Tredje sjöstridsflottiljen.

Hur gör ni när ni spränger en mina?

- Jo det fungerar så att man hittar minan med hjälp av en undervattensradar. Sedan skickar vi ner en undervattensfarkost med kamera. Bedömer vi att den bör sprängas så placerar vi en liten sprängladdning intill minan som i sin tur spränger den aktuella minan, säger Adamsson.

ANNONS

Tränar på att hanteraskarp ammunition

Försvarsmakten gör dessa röjningar ett par gånger om året. Dels för att det är bra träning för att hitta föremål på botten men också som träning i att hantera skarp ammunition.

- Vi undersöker vatten och områden där det är mycket trafik men också där det ska göras bottenarbeten med mera. Vi gjorde till exempel en röjning när man gjorde den stora gasledningen i Östersjön, då behövde vi oskadliggöra området, säger Adamsson.

ANNONS