Här rör vi oss mest i världen - och minst

Enligt världshälsoorganisationen WHO bör vi ta minst 10 000 steg per dag - i genomsnitt går vi inte ens hälften så många. Men svenskarna är åtminstone bland de hurtigaste i världen, enligt en ny studie.

ANNONS
|

En forskargruppfrån USA har samlat in data från världens alla hörn, med hjälp av människors smarta telefoner, för att se hur aktiva vi egentligen är.

Forskarna, som är aktiva vid Standford-universitetet, har analyserat data från över 700 000 personer från 111 länder under 95 dagar. Sammanlagt har de samlat data föröver 66miljoner dagars aktivitet och i genomsnitt går människor4,961 steg per dag.

Rapporten har publiceratsi tidskriften Natureoch syftetär att få fördjupade kunskaper i kampen mot fetma.

Sverige är bäst i klassen

Studien visar att det genomsnittliga antalet steg som tas i ett land verkar spela mindre roll för landets fetmanivå och att det är gapet mellan de som rör sig mest och de som rör på sig minst som ger störst effekt.

ANNONS

Forskarna kallar det för "aktivitets-gapet" och ju större det är desto högre nivåer av fetma.

Sverige placerar sig bland de bästa i världen, på sjunde plats, med nästan 6000 steg per dag i genomsnitt.

–Sverige har en av de minsta gapen mellan de som rörde på sig mycket och de som rörde på sig lite... Landet hade också en av de lägsta nivåerna av fetma, säger Tim Althoff, enav forskarna bakom studien, om resultatet i ett pressmeddelande.

Ett sämre exempel är USA som har ungefär samma genomsnitt av antal steg- menett större aktivitets-gap och också högre fetmanivåer.

Skillnaden: Män och kvinnor

Forskarna fann att aktivitets-gapet framförallt fanns mellan män och kvinnor - där män rör sig mer.

I de ländersom har stort aktivitets-gap, exempelvis Saudiarabien och USA, är det framförallt kvinnor som rör på sig mindre än männen.

– När aktivitets-gapet är stort är kvinnors aktivitet mycket mer drastiskt reducerad än mäns, och de negativa konsekvenser som kommer med inaktivitet kan komma att drabba kvinnor hårdare, sägerJure Leskovec, som också deltog i forskargruppen.

Infrastrukturen spelar roll

Forskarna tittade även på hur några av städerna som fanns representerade i studien ser ut och hur lätt det är att ta sig runt utan bil.

69 städer i USA bedömdes och datan visadeatt människor i promenadvänliga städer som New York och San Francisco också går mer än i de städer där man behöver en bil för att ta sig runt, som i exempelvis Huston och Memphis.

ANNONS

De städer som är promenadvänliga hade också ett mindre aktivitets-gap, samt högre genomsnitt för kvinnorsaktivitet.

Bästa och sämsta placeringen

Hong Kong toppar listanmed ett snitt på 6,880 steg per dag, medan Indonesien fick botten placeringen med nästan häften så få steg – 3,513.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att vi tar minst 10 000 steg per dag, vilket motsvarar ungefär sex kilometer.

Här tar människor flesta steg per dag:

Top-10

1. Hong Kong 6880

2. Kina 6189

3. Ukraina 6107

4. Japan 6010

5. Ryssland 5969

6. Spanien 5936

7. Sverige 5863

8. Sydkorea 5755

9. Singapore 5674

10. Schweitz 5512

Och här är de fem sämsta:

Sydafrika 4105

Filippinerna 4008

Malaysia 3963

Saudiarabien 3807

Indonsien 3513

Källa: Activity Inequality by Tom Althoff et al.

ANNONS