Här är könssjukdomarna som ökar kraftigt

Gonorré och syfilis är två könssjukdomar som har ökat kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

ANNONS
|

Under 2015 skedde en kraftig ökning av inrapporterade fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis, enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten, som läkartidningen skrivit om.

Samtidigt ligger klamydia på en stabil men högnivå sedan 2009. Just klamydia, har ökat de senaste 15 åren, men Folkhälsomyndigheten ser ändå ökningen som helt normal i sin kurva, till skillnad från just gonorré och syfilis. Klamydia ökade sammanlagt med fyra procent, efter att 37 819 fall rapporterats in.

1 677 fall av gonorré anmäldes och 330 fall av Syfilis, vilket innebär en ökning med 26 respektive 35 procent jämfört med 2014, detta visar alltså årsstatistiken över de tre anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektionerna.

ANNONS

De tre olika sjukdomarna skiljer sig en aning från varandra. Klamydia är den allra vanligaste av de tre och 57 procent av fallen var kvinnor, medan 43 procent var män. Det vanligaste symptomet där kan innebära sveda när man kissar.

Gonorré däremot är fallen fler bland männen, speciellt i förhållanden bland män som har sex med män. Dessutom ökade provtagningen med 36 procent. Viktigt att veta är att man kan vara smittad utan att ha symptom, men de allra vanligaste symptomen är: sveda när man kissar, halsont eller flytningar från slidan, urinrör eller ändtarm.

Syfilis är också vanligare bland män än kvinnor. Även här är infektionen mer förekommande bland män som har sex med män. De senaste tio åren har antalet rapporterade fall varierat kraftigt, men sjukdomen som sådan har varit uppåtgående sedan 2000. Symptom att ha koll på kan bland annat vara sår på könsorgan eller mun. Det kan även vara lurigt då såren inte alltid kan ses med blotta ögat.

ANNONS