Rättsexperten Sven-Erik Alhem. Arkivbild.
Rättsexperten Sven-Erik Alhem. Arkivbild.

"Han lär få livstid"

Bevisläget ser mycket gott ut för åklagarsidan, konstaterar rättsexperten Sven-Erik Alhem efter att åtalat nu väckts mot Rakhmat Akilov. Även Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, tycker åtalet ser solitt ut:

ANNONS
|

Eftersom det finns övervakningsbilder och annan bevisning kommer åtalspunkterna att bli enkla att styrka, enligt Alhem.

- Det är sällan man ser en sådan väl genomarbetat produkt. All heder åt åklagarna, säger Alhem.

Han påpekar dock att frågan om terroristbrott är komplicerad. Lagstiftningen innehåller många rekvisit, brottsförutsättningar, som ska uppfyllas för en fällande dom. Bland annat behöver åklagaren bevisa att gärningens syfte var att skada Sverige med avsikt att injaga allvarlig fruktan i befolkningen. Men även det finns det fog för, anser Alhem.

ANNONS

- Det är alldeles uppenbart. Redan när man granskar mediehanteringen av detta illdåd finns det belägg för att det är ägnat till att påverka hela befolkningen.

- Själva brottet är till sin karaktär sådant att det är ägnat att skapa fruktan till och med hos dem som är tänkt att skydda, polis och räddningstjänst med flera.

Oklart om IS-koppling

Thomas Olsson, advokat med erfarenhet av att bland annat försvara misstänkta terrorister, anser dock inte att terroristbrott är lika enkelt att bevisa.

- Det handlar om ett väldigt oklart rekvisit och det förefaller också relativt oklart hur Sverige som stat skadas av att någon kör en lastbil på Drottninggatan och i samband med det kör på en massa människor, säger han till TT.

ANNONS

Det finns vissa tvivel om Akilovs kontakter med terrorsekten IS, menar Jonas Clausen Mork, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

- Det tycks inte finnas något direkt bevis för att Islamiska staten är inblandad, inga tungt vägande indicier, säger han till TT.

Clausen Mork konstaterar också att IS aldrig tagit på sig terrordådet i Stockholm.

- De brukar ju annars ta på sig både det ena och det andra, säger han.

Frågetecken

Han säger också att det finns tre typer av terrorister. Dels sådana som är direkt styrda av exempelvis IS, dels sådana som uppmanats att utföra terrordåd men inte fått ett direkt stöd, och slutligen sådana som är inspirerade och attraherade av terrorismen och gärna vill göra något, men som inte haft några direkta kopplingar till en terrororganisation.

- De vill gärna lyfta fram sig själva. Och att IS inte tagit på sig dådet kanske talar för att Akilov tillhör denna tredje grupp, säger Clausen Mork.

ANNONS

Ranstorp tillägger att det som kanske är mest intressant är att få klarlagt hur Akilov blev radikaliserad.

- Han var ensamagerande, men sådana som han agerar alltid i en ideologisk miljö. Det är alltid några andra som är inblandade, säger Ranstorp.

TT

ANNONS