Gymnasier och högskolor stängs

Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga.
Regeringen förbereder också en lag för att senare kunna stänga förskolor och skolor.

ANNONS
|

Det beskedet gav statsminister Stefan Löfven (S) vid en presskonferens.

– Det här innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, men studera hemma, säger han.

– Vi kan i ett senare skede komma att behöva stänga förskolor och skolor, vilket därför förbereds.

Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar att undervisning i gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler. Det motiveras bland annat med att gymnasieelever och studenter inte är i behov av omsorg.

På frågan om gymnasielever och studenter inte kommer att kunna sprida smittan genom att hänga på stan i stället svarar Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson.

ANNONS

– Jag tror att gymnasieelever och studenter är så pass mogna att de kan hantera det.

"Inte något extra skollov"

Statsminister Stefan Löfven kom med en uppmaning till landets gymnasieelever.

– Det som meddelas nu är inte något extra skollov. Ni förväntas delta i undervisning hemifrån.

Utbildningsminister Anna Ekström fyller på med förmaningen att detta inte är ett tillfälle att vara ute och festa utan att sitta hemma och plugga.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Ekström (S), utbildningsminister, statsminister Stefan Löfven (S) och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson under pressträffen i Stockholm.
Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, Anna Ekström (S), utbildningsminister, statsminister Stefan Löfven (S) och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson under pressträffen i Stockholm. Bild: Fredrik Sandberg/TT

På frågan om hur det blir med gymnasieelevers avgångsbetyg, svarar utbildningsministern att gymnasieskolorna i och med den förordning som beslutades i fredags har fått flexibilitet för att klara det, framförallt genom att flytta olika tidsgränser.

Regeringen har till exempel öppnat för extra undervisning på helger och under sommarlovet.

– Jag ska inte sticka under stol med att det blir ett svårt arbete för gymnasieskolorna och även eleverna, säger Ekström.

– Vi måste alla göra uppoffringar.

Grundskolor och förskolor stängs däremot inte i detta skede.

– Det är inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor över hela landet. Konsekvenserna av detta riskerar att bli stora, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

"Samhället måste fortsätta att fungera"

Alla åtgärder utgår från att minska smittspridningen. Anledningen till att undervisningen i grundskolorna inte stängs är bland annat att det kan påverka föräldrarnas möjlighet att gå till jobbet.

ANNONS

Om det blir ett läge framöver där grundskolor behöver stängas, måste omsorgen för barn till föräldrar som exempelvis arbetar i sjukvården eller andra samhällsviktiga funktioner säkras, så att de inte behöver vara hemma.

– Samhället måste fortsätta att fungera, säger Anna Ekström.

Regeringen "blixtbereder" därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedda för en situation där även grundskolor stänger.

– Den lagstiftning som vi nu förbereder kommer, om den går igenom i riksdagen, att ge en möjlighet för kommunerna att erbjuda barnomsorg, förskola och fritids till vissa yrkesgrupper. Den möjlighet finns inte med dagens lagstiftning där alla ska behandlas lika, säger Ekström.

Hon kan inte svara på om de föräldrar som måste stanna hemma med sina friska barn vid en eventuell skolstängning kan få någon ersättning.

För de högskolestudenter som nu oroas för sin ekonomi meddelar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, att de inte ska drabbas.

– Så länge undervisning bedrivs, även på distans, betalas studiemedel ut, säger hon.

Om även distansutbildning skulle ställas in så kommer högskolestudenter att få behålla redan beviljade studiestöd.

ANNONS