Ett hängsmycke i guld från folkvandringstiden har hittats söder om Kungsbacka. Smycket tros föreställa Oden till häst.
Ett hängsmycke i guld från folkvandringstiden har hittats söder om Kungsbacka. Smycket tros föreställa Oden till häst.

Guldfynd från herulernas tid

Det senaste fyndet gjordes på 1800-talet. Men det fanns en guldklimp kvar i åkern söder om Kungsbacka. Hängsmycket från folkvandringstiden, med Oden till häst, kan ha kopplingar till såväl heruler, som hunner och romare.

ANNONS
|

Bonden Peter Andreasson gjorde 1867 ett riktigt klipp, när han grävde fram ett hängsmycke från 500-talet i sin åker, strax söder om Kungsbacka.

I tisdags gjorde Bengt Nordqvist och hans arkeologteam ett liknande fynd – bara någon meter därifrån.

- Det är ett hängsmycke i rent guld, med ett fantastiskt bildmotiv, säger Bengt Nordqvist till TT.
- Det är en lite tidigare typ, uppskattningsvis från 400-talet.

Fyndet gjordes i samband med att marken undersöktes inför ett villabygge. Hängsmycket, en så kallad brakteat, väger 4 gram och har sannolikt tillverkats av ett romerskt guldmynt. Motivet är dock i högsta grad nordiskt – Oden till häst.

Troligen handlar det om en form av medalj, en militär utmärkelse, som hamnat i marken som offergåva.

ANNONS
- Brakteater hittats ofta så här, ansamlade kring en liten punkt.
- Men varför man offrat guldet och varför på så märkliga platser, i utmarkerna? Den knuten har vi inte lyckats lösa än.

Det som gör de båda fynden extra spännande, enligt Bengt Nordqvist, är en runinskrift på det först hittade smycket. En formulering som tolkats som "jag erilen" gör att guldfynden skulle kunna ha med herulerna, en mytomspunnen germansk folkgrupp med kopplingar till södra Skandinavien, att göra.

- Eriler, eller heruler, finns omnämnda i antika källor som deltagare i de stora krigen mellan romare, hunner och goter, säger han.
- Hunnerna kom över stora mängder guld, som de bland annat delade ut till sina hjälptrupper. Kopplingen till de antika skrifterna är förstås väldigt spännande.

Fakta: Brakteater

Brakteater är en form av runda, ensidigt präglade hängsmycken i guld, som förekom i bland annat Norden under folkvandringstiden (cirka år 370–600).

Smyckena tros vara tillverkade med inspiration av senromerska kejsarmedaljer eller mynt.

Brakteaterna, som ofta hittats i nedgrävda skatter, kan ha en rad olika motiv från den fornnordiska mytologin. I vissa fall förekommer runinskrifter.

Oden är den vanligaste guden på smyckena. Det nu upphittade smycket visar bland annat Odens huvud och en häst. Smycket väger 4 gram och har en diameter på 25 millimeter.

Totalt har omkring 200 brakteater påträffats i Sverige.

Källa: Nationalencyklopedin och Bengt Nordqvist.

ANNONS