Den som sitter på en trevlig uteservering kan lätt att glömma att en hel del restriktioner fortfarande gäller. Arkivbild.
Den som sitter på en trevlig uteservering kan lätt att glömma att en hel del restriktioner fortfarande gäller. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Glömt restriktionerna? Det här gäller nu

Sommar, semester och vackert väder. Det har varit enklare för många att umgås med nära och kära den senaste tiden. Men även om smittspridningen ser betydligt bättre ut än för några månader sedan så har den ökat igen, och fortfarande gäller många restriktioner.

ANNONS

De grundläggande råden för att bromsa coronapandemin kvarstår: tvätta händerna ofta och noga, håll avstånd till andra och stanna hemma vid symtom.

Och i takt med att många svenskar kommer tillbaka från semestern så finns det stor risk för att vardagsträngseln ökar. Men än är det inte dags att helt återgå till det normala, fortfarande gäller steg tre av fem i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Begränsat deltagarantal

Antalet personer som får samlas är fortfarande rejält begränsat, även om det i dag är tillåtet att betydligt fler samlas utomhus än inomhus. På restauranger får max åtta personer sitta tillsammans inomhus, med minst en meters avstånd till andra sällskap. Utomhus bedöms risken för smitta vara mindre, och därför finns ingen begränsning för hur många som får sitta tillsammans ute.

ANNONS

Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser, som till exempel på biografer, får ha upp till 300 deltagare, men varje sällskap får inte vara fler än åtta personer, och sällskapen ska kunna hålla minst en meters avstånd i sidled.

Utomhus får betydligt fler samlas, om det finns sittplatser får upp till 3 000 personer delta i ett utomhusarrangemang.

Arrangören är den som ska ha koll på vilka regler som gäller och se till att de följs.

Utan sittplatser får max 50 personer samlas inomhus och 600 utomhus.

1 800 får demonstrera

Även begravningar omfattas av samma restriktioner som andra evenemang, men får alltid ha minst 20 deltagare oavsett hur stor lokal den arrangeras i. Om fler får delta beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Utomhusdemonstrationer får ha max 1 800 deltagare.

Vid motionslopp får max 900 deltagare samtidigt befinna sig i start- och målområdet.

Sedan den 15 juli finns inget krav på att man i inomhuslokaler ska ha ett visst antal kvadratmeter per person, men på många håll behåller näringsidkare den regeln för att undvika trängsel.

Ansvariga för verksamheter i lokaler som kan få plats med 500 personer eller fler måste göra riskbedömningar om det finns risk för trängsel. I så fall måste de som ansvarar se till att minska risken för trängsel.

ANNONS

Undvika trängsel

När det gäller exempelvis marknader, mässor, nöjesparker och djurparker finns inga deltagarbegränsningar, men den som driver verksamheten ska se till att antalet besökare begränsas till en mängd så att det går att undvika trängsel och att besökare kan hålla ett säkert avstånd till varandra.

Sedan i mitten av juli får biljetter säljas till alla platser på långfärdsbussar och fjärrtåg men passagerarna ska fortfarande vara försiktiga och inte resa med symtom.

Nästa steg, steg fyra i regeringens plan för att avveckla restriktioner, har tidigare planerats till någon gång i september. Det skulle innebära att begränsningarna för antalet deltagare vid sammankomster tas bort, och att restriktionerna för restauranger lättas.

För att det ska bli aktuellt gäller det dock att smittspridningen och belastningen sjukvården är på en låg nivå och att vaccinationsgraden ökar. Och eftersom smittspridningen fortsätter att öka har regeringen i stället aviserat förlängda pandemilagar till slutet av januari nästa år, för att ha handlingsutrymme om åtgärder behövs.

Fakta: Sista stegen i regeringens avvecklingsplan

Sedan tidigare är tanken att steg fyra i regeringens plan för avveckling av restriktioner ska komma någon gång i september. Steget innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

När steg fem kan börja gälla är mycket oklart, eftersom det innebär att alla kvarvarande restriktioner lyfts. Det handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. Dessutom får statligt anställda komma tillbaka till jobbet utan att deras fysiska närvaro är helt nödvändig, och Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien.

Källa: regeringen.se

ANNONS