Två personer har dömts till fängelse under hösten för att ha dödat sina partners. I båda fallen har de dömda hävdat att deras fru respektive man ville dö. Hovrätten skärpte straffet för den kvinna från Lysekil som dödat sin man – till fyra års fängelse.
Två personer har dömts till fängelse under hösten för att ha dödat sina partners. I båda fallen har de dömda hävdat att deras fru respektive man ville dö. Hovrätten skärpte straffet för den kvinna från Lysekil som dödat sin man – till fyra års fängelse. Bild: Micke Larsson/TT

Gav sin fru dödlig injektion – dömdes för dråp

Richard Lundgren ville skona sin sjuka fru från lidandet och gav henne en dödlig injektion. I november dömdes han till fängelse för dråp – trots att tingsrätten ansåg att han handlat av omtanke för sin fru. Men det är inte det enda fallet av av den typen som varit uppe i domstol i Sverige det senaste året.

ANNONS
|

Det var i november som Richard Lundgren dömdes till fängelse i ett år och sex månader för dråp och ringa narkotikabrott.

Men historien tar egentligen sin början ungefär 20 år tidigare, då Richard Lundgrens fru drabbades av sjukdomen Myalgisk encefalomyelit, eller ME. Sjukdomen är ett kroniskt trötthetssyndrom, ofta med svår värk som följd.

Fruns lidande fick ett slut när Richard Lundgren blandade en lösning av morfin och oxikodon och injicerade i sin fru. Bara någon minut senare var hon död.

Enligt Richard Lundgren skedde den dödliga injektionen i samförstånd med hans fru. Trots det åtalades han för dråp och fälldes. I domen skrev tingsrätten bland annat att "samtycke aldrig kan vara ansvarsbefriande vid uppsåtligt dödande".

ANNONS

Ville hjälpa hustrun

Domen har överklagats.

– Dråp är sex år, så det är klart att det är bra att det har gått ner till en fjärdedel, men vi är ändå inte nöjda förrän han har sluppit helt fängelse, och i första hand frikänns, så vi ser fram emot hovrätten, har advokaten Thomas Bodström tidigare sagt till Expressen.

Anledningen till att straffet blev lägre än i normalfall vid dråp är att tingsrätten bedömde att det fanns förmildrade omständigheter i fallet. I domen skrev tingsrätten att det inte råder någon tvekan om att Richard Lundgrens syfte var att "hjälpa hustrun och befria henne från fortsatt lidande". Vidare skrev tingsrätten att "det får också anses klarlagt att hans handlande enbart föranletts av omtanke om och kärlek till hustrun”.

Kvinnan dödade sin man

Men målet är inte det enda i sitt fall i Sverige det senaste året. Den 13 november dömdes en kvinna i 70-årsåldern från Lysekil i hovrätten till fyra års fängelse för dråp, efter att hon dödat sin man.

Kvinnan har hela tiden uppgett att hon och maken var överens om att de skulle avsluta sina liv då mannen var sjuk och enligt kvinnan fick bristfällig vård. I våras dödade hon honom genom att skära honom i handleden så att han förblödde. Hon försökte sedan ta sitt eget liv, men överlevde.

ANNONS

Paret hade varit gifta i nära 50 år. Kvinnan har medgett att hon vållat makens död, men ser det som en gärning av barmhärtighet.

Hon dömdes först till två års fängelse av tingsrätten, innan hovrätten senare skärpte straffet. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att det var tveksam om kvinnans make var i ett sådant hälsotillstånd att han kunde fatta ett beslut om att avsluta sitt liv.

Frågan kring mannens vilja att dö har varit i fokus under hela utredningen. Men hovrätten bedömde inte fallet som ett barmhärtighetsmord: "Situationen skiljer sig dock från klara fall av så kallade barmhärtighetsmord när en svårt sjuk person på ett klart och tydligt sätt ber en nära anhörig om hjälp att få dö”.

LÄS MER:Hovrätten skärper straff för kvinna som dödade sin make

Liberalerna vill se utredning

Båda fallen kan kopplas till frågan om dödshjälp som varit aktuell i Sverige under hösten. Bland annat vill Liberalerna tillsätta en utredning om aktiv dödshjälp.

I samband med att Richard Lundgren dömdes kallade den liberala riksdagsledamoten Barbro Westerholm systemet i Sverige för omöjligt.

– De skulle inte ha behövt hamna i den här situationen, utan kvinnan skulle ha fått hjälp att avsluta sitt liv själv. Och hade hon inte kunnat ta preparatet själv då ska det också finnas ett regelverk för hur man går hennes vilja till mötes, sa hon till TT.

ANNONS

Dödshjälp är i dag tillåtet i bland annat Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i ett antal amerikanska delstater. Liberalerna vill att en statlig utredning ska undersöka om någon av de metoder som används i andra länder även kan användas i Sverige.

LÄS MER: L vill utreda aktiv dödshjälp

Dödshjälp är en samlingsterm för åtgärder inom vården där man ger patienten en dödlig dos läkemedel i avsikt att orsaka personens död efter att patienten uttryckt önskemål om detta.

Det finns två tillvägagångssätt vid dödshjälp – eutanasi och assisterat döende. Ingen av dessa är tillåtet i svensk sjukvård.

Eutanasi kallas det när patientens läkare utför den handling som leder till patientens död. Om patienten själv utför den avgörande handlingen som leder till hens död kallas det assisterat döende.

I Sverige har patienter rätt att säga nej till livsuppehållande behandling, om man bedöms ha förmågan att fatta informerade beslut om sin vård. När patienten inte längre bedöms ha någon nytta av en behandling, och den endast innebär ett förlängt lidande, får sjukvårdspersonal avbryta den livsuppehållande behandlingen.

Medhjälp till självmord är inte brottsligt i Sverige.

Källa: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

ANNONS